preskoči na sadržaj

Medicinska škola, Šibenik

Login
Tražilica
Kalendar
« Srpanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji

 

 

Projekt mobilnosti Erasmus+ Srednje medicinske škole pod nazivom Excellence. Every Patient. Every Time.

Aktivnosti vezane uz Excellence. Every Patient. Every Time. projekt možete pratiti i na facebook stranici

https://www.facebook.com/excellence.everypatient.everytime/

excellence.everypatient@gmail.com

 

 

Facebook
 

VAŽNO!

Poštovani maturanti,

 

u vremenu smo drugačijega načina rada od onoga na koji smo svi navikli pa se moramo prilagoditi.

Kako je ovo vrijeme odjava, promjena i naknadnih prijava ispita obrasce zamolbe možete preuzet putem e-mail pošte (ana.grubisic1973@gmail.com).

Za sva pitanja stojim vam na raspolaganju.

                                                                                                                   Srdačan pozdrav

 

                                                                                           Koordinatorica:  ANA GRUBIŠIĆ

Brojač posjeta
Ispis statistike od 2. 1. 2018.

Ukupno: 125266
Ovaj mjesec: 4520
Ovaj tjedan: 264
Danas: 264
Poveznice

 


 

 

 

 

vijesti
RASPORED POPRAVNIH ISPITA JESENSKI ROK
BISERKA ŠKUGOR / datum: 14. 7. 2021. 17:44

[OPŠIRNIJE]SVEČANA PODJELA SVJEDODŽBI
BISERKA ŠKUGOR / datum: 1. 7. 2021. 10:35

[OPŠIRNIJE]Zapisnik o prethodnim rezultatima izbora za predstavnika radnika u Školski odbor Medicinske škole
Martina Mikulandra / datum: 9. 6. 2021. 18:38

[OPŠIRNIJE]POZIV NA SJEDNICU NASTAVNIČKOG VIJEĆE
Aleksandra Acalin / datum: 3. 6. 2021. 09:03

Pozivate se na  sjednicu Nastavničkog vijeća Medicinske škole koji će se održati 7. lipnja.2021. godine u 20:15 sati u restoranu Turističko-ugostiteljske  škole Šibenik, uz poštivanje svih epidemioloških mjera.

Poziv je u prilogu.


[OPŠIRNIJE]POZIV NA SJEDNICU VIJEĆA RODITELJA MEDICINSKE ŠKOLE
Aleksandra Acalin / datum: 3. 6. 2021. 09:00

Pozivate se na Vijeće roditelja Medicinske škole koji će se održati 9. lipnja.2021. godine u 18:00 sati u prostorijama Medicinske škole (učiona 61), uz poštivanje svih epidemioloških mjera.

Poziv je u prilogu.


[OPŠIRNIJE]POZIV NA SKUP RADNIKA
Aleksandra Acalin / datum: 3. 6. 2021. 08:56

Pozivate se na skup radnika Medicinske škole koji će se održati 7. lipnja2021. godine u 19:15 sati u restoranu Turističke škole Šibenik, uz poštivanje svih epidemioloških mjera.

Poziv je u prilogu.


[OPŠIRNIJE]POPIS BIRAČA ZA IZBOR PREDSTAVNIKA RADNIKA U ŠKOLSKI ODBOR
Aleksandra Acalin / datum: 27. 5. 2021. 17:42

Popis je u prilogu


[OPŠIRNIJE]ZAPISNIK SA SKUPA RADNIKA
Aleksandra Acalin / datum: 25. 5. 2021. 17:12

Dokument je u prilogu


[OPŠIRNIJE]ODLUKA O PROVOĐENJU IZBORA ZA PREDSTAVNIKA RADNIKA U ŠKOLSKI ODBOR
Aleksandra Acalin / datum: 25. 5. 2021. 17:11

Dokument je u prilogu


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA
Aleksandra Acalin / datum: 14. 5. 2021. 22:30

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE MEDICINSKE ŠKOLE

 

Školski odbor Medicinske škole je na svojoj 40. sjednici održanoj dana 10. svibnja 2021.god., donio Odluku o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ice MEDICINSKE ŠKOLE, KLASA: 003-06/21-01/16; URBROJ: 2182/1-12/2-8-06-21-1

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice MEDICINSKE ŠKOLE, KLASA: 112-01/21-02/46, URBROJ: 2182/1-12/2-8-06-21-1, objavljen je u „Narodnim novinama“ broj 52 /2021, te mrežnim stranicama škole dana 14. svibnja 2021.god.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave u „Narodnim novinama“ i na mrežnoj stranici MEDICINSKE ŠKOLE a isti teče od 15. svibnja 2021.god.

Tekst natječaja nalazi se u privitku ove obavijesti, te na poveznici „Narodnih novina“:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8316443.html

 


[OPŠIRNIJE]POZIV NA SKUP RADNIKA
Aleksandra Acalin / datum: 14. 5. 2021. 14:57

POZIV U PRILOGU


[OPŠIRNIJE]Savjetovanje s poslodavcem o vremenu i mjestu održavanja skupa radnika
Aleksandra Acalin / datum: 14. 5. 2021. 14:55

tekst je u prilogu


[OPŠIRNIJE]ODLUKA O IZBORU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA INFORMATIKE
Martina Mikulandra / datum: 5. 5. 2021. 11:52

[OPŠIRNIJE]ODLUKA O IZBORU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO FARMACEUTSKE GRUPE PREDMETA
Martina Mikulandra / datum: 5. 5. 2021. 11:51

[OPŠIRNIJE]ODLUKA O IZBORU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO KNJIŽNIČARA
Martina Mikulandra / datum: 5. 5. 2021. 11:50

[OPŠIRNIJE]RANG LISTA KANDIDATA ZA RDNO MJESTO NASTAVNIKA FARMACEUTSKE GRUPE PREDMETA
Martina Mikulandra / datum: 28. 4. 2021. 17:21

[OPŠIRNIJE]RANG LISTA KANDIDATA ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA INFORMATIKE/RAČUNALSTVA
Martina Mikulandra / datum: 28. 4. 2021. 17:10

[OPŠIRNIJE]POZIV NA USMENO TESTIRANJE PO NATJEČAJU-FARMACEUTSKA GRUPA PREDMETA
Aleksandra Acalin / datum: 20. 4. 2021. 10:58

[OPŠIRNIJE]POZIV NA USMENO TESTIRANJE PO NATJEČAJU-INFORMATIKA
Aleksandra Acalin / datum: 20. 4. 2021. 10:57

[OPŠIRNIJE]RANG LISTA KANDIDATA ZA RADNO MJESTO KNJIŽNIČAR
Martina Mikulandra / datum: 19. 4. 2021. 13:07

[OPŠIRNIJE]POZIV NA USMENO TESTIRANJE SA KANDIDATIMA ZA RADNO MJESTO: STRUČNI SURADNIK -KNJIŽNIČAR
Martina Mikulandra / datum: 30. 3. 2021. 15:20

[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA - NASTAVNIK INFORMATIKE/RAČUNALSTVA
Martina Mikulandra / datum: 25. 3. 2021. 09:30

MEDICINSKA ŠKOLA

ANTE ŠUPUKA 29

ŠIBENIK

Na temelju članka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19; 64/20), članka  8.  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Medicinskoj školi, KLASA: 003-05/19-01/4 ; URBROJ:  2182-1/12/2-8-19-1   od   29. svibnja 2019.  i Izmjenama,  i dopunama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Medicinskoj školi, KLASA: 003-05/20-01/04 ; URBROJ:  2182-1/12/2-8-06-20-1   od 12. lipnja  2020. Medicinska škola,  Šibenik, Ante Šupuka 29,  zastupana po ravnateljici Aleksandri Acalin, dipl. inž., raspisuje:

 

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa 

 1. Nastavnik informatike/računalstva– 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme ukupno 29 /40 sati  tjedno  za vrijeme mirovanja ugovora o radu zaposlenika koji obnaša poslove ravnatelja

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. 87/2008; 86/2009; 92/2010; 105/2010; 90/2011; 16/2012; 86/2012; 94/2013, 152/14; 7/17; 68/18, 98/19; 64/20), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu. (N.N. 1/96; 80/99).  

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme
 • dokaz o državljanstvu
 • elektronski zapis o radnopravnom statusu (ne stariji od 30 dana)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidtata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i  obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana)
 • dokaz o pedagoškim kompetencijama (ako posjeduju)
 • životpis

Isprave se prilažlu u neovjerenom presliku.

U prijavi na natječaj kandidat mora navesti osobne podatke ( osobno ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresu na koju će mu biti dostavljene  obavijest  vezane za provođeje postupka za izbor kandidata)  i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje.

U svrhu utvrđivanja vjerodostojnosti dokumentacije, kandidat koji je  izabran u postupku  dostavit  će originalnu ili ovjerenu dokumentaciju  prije  zaključivanja ugovora.

Mjesto rada: Šibenik

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnih zakonskih propisa dužni su se u prijavi pozvati na to pravo te dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojim dokazuju prednost (original ili ovjerena preslika). 

Kandidat koji  pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17; 98/19), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja, te dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).

Mrežna stranica Škole na kojoj će se objavljivati svi podaci vezani za postupak provedbe natječaja je

http://www.ss-medicinska-si.skole.hr/skola/ploca

Vrijeme i mjesto procjene odnosno tesiranja/vrednovanja kandidata koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavit će najmanje 5 (pet) dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje.

Poziv će se dostaviti svakom kandidatu putem elektroničke pošte i objavit će se na javno dostupnim mrežnim stranicama Škole.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

Kandidati koji nisu podnijeli pravodobnu i/ili  potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatom u postupku natječaja. Škola ne obavještava ovog kandidata o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni odnosno testiranju sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Medicinskoj školi i  Izmjenama i dopunama Pravolnika  načinu i postupku zapošljavanja u Medicinskoj školi, u protivnom,  smatra se da su odustali od prijave na natječaj.

Odredbe Pravilnika dostupne su na slijedećoj poveznici:

http://ss-medicinska-si.skole.hr/upload/ss-medicinska-si/images/static3/1059/attachment/MEDICINSKA_Pravilnik_o_zaposljavanju.pdf

http://ss-medicinska-si.skole.hr/upload/ss-medicinska-si/images/static3/1059/attachment/Izmjene_i_dopune_pravilnika_o_zaposljavanju_2020.pdf

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz ovog natječaja dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na  Zavodu za zapošljavanje, Područni ured Šibenik, u zatvorenoj omotnici,   na adresu škole: Medicinska škola,  22000 Šibenik,  Ante Šupuka 29, s naznakom „Za natječaj - radno mjesto – nastavnika  informatik/računalstva „

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 Ovaj natječaj objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  Škole, a  sukladno članku 107. stavku 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20).
Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata.
 O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Natječajna dokumentacija ( osim izvornika i/ili ovjerenih preslika) neće se vraćati.

U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.god., te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe ovog natječaja.
 

Ravnateljica:

Aleksansandra Acalin, dipl. inž.

 

KLASA:  112-01/21/01/ 36

URBROJ:  2182/1-12/2-8-01-21-01

U Šibeniku,   24. ožujka   2021. 


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA - NASTAVNIK FARMACEUTSKE GRUPE PREDMETA
Martina Mikulandra / datum: 25. 3. 2021. 09:28

MEDICINSKA ŠKOLA

ANTE ŠUPUKA 29

ŠIBENIK

Na temelju članka  105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19; 64/20), članka  8.  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Medicinskoj školi, KLASA: 003-05/19-01/4 ; URBROJ:  2182-1/12/2-8-19-1   od   29. svibnja 2019.  i Izmjenama  i dopunama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Medicinskoj školi, KLASA: 003-05/20-01/04 ; URBROJ:  2182-1/12/2-8-06-20-1   od 12. lipnja  2020. Medicinska škola,  Šibenik, Ante Šupuka 29,  zastupana po ravnateljici Aleksandri Acalin, dipl. inž., raspisuje:

 

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa 

 

 1. Nastavnik farmaceutske grupe predmeta (magistar  farmacije) – 3 izvršitelja puno radno vrijeme na neodređeno vrijeme

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. 87/2008; 86/2009; 92/2010; 105/2010; 90/2011; 16/2012; 86/2012; 94/2013, 152/14; 7/17; 68/18, 98/19; 64/20), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu. (N.N. 1/96; 80/99).  

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme
 • dokaz o državljanstvu
 • elektronski zapis o radnopravnom statusu (ne stariji od 30 dana)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidtata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i  obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana)
 • dokaz o pedagoškim kompetencijama (ako posjeduju)
 • životpis

Isprave se prilažlu u neovjerenom presliku.

U prijavi na natječaj kandidat mora navesti osobne podatke ( osobno ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresu na koju će mu biti dostavljene  obavijest  vezane za provođeje postupka za izbor kandidata)  i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje.

U svrhu utvrđivanja vjerodostojnosti dokumentacije, kandidat koji je  izabran u postupku  dostavit  će originalnu ili ovjerenu dokumentaciju  prije  zaključivanja ugovora.

Mjesto rada: Šibenik

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnih zakonskih propisa dužni su se u prijavi pozvati na to pravo te dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojim dokazuju prednost (original ili ovjerena preslika). 

Kandidat koji  pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17; 98/19), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja, te dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).

Mrežna stranica Škole na kojoj će se objavljivati svi podaci vezani za postupak provedbe natječaja je

http://www.ss-medicinska-si.skole.hr/skola/ploca

Vrijeme i mjesto procjene odnosno tesiranja/vrednovanja kandidata koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavit će najmanje 5 (pet) dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje.

Poziv će se dostaviti svakom kandidatu putem elektroničke pošte i objavit će se na javno dostupnim mrežnim stranicama Škole.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

Kandidati koji nisu podnijeli pravodobnu i/ili  potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatom u postupku natječaja. Škola ne obavještava ovog kandidata o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni odnosno testiranju sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Medicinskoj školi i  Izmjenama i dopunama Pravolnika  načinu i postupku zapošljavanja u Medicinskoj školi, u protivnom,  smatra se da su odustali od prijave na natječaj.

Odredbe Pravilnika dostupne su na slijedećoj poveznici:

http://ss-medicinska-si.skole.hr/upload/ss-medicinska-si/images/static3/1059/attachment/MEDICINSKA_Pravilnik_o_zaposljavanju.pdf

http://ss-medicinska-si.skole.hr/upload/ss-medicinska-si/images/static3/1059/attachment/Izmjene_i_dopune_pravilnika_o_zaposljavanju_2020.pdf

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz ovog natječaja dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na  Zavodu za zapošljavanje, Područni ured Šibenik, u zatvorenoj omotnici,   na adresu škole: Medicinska škola,  22000 Šibenik,  Ante Šupuka 29, s naznakom „Za natječaj - radno mjesto – nastavnika  farmaceutske grupe predmeta „

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 Ovaj natječaj objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  Škole, a  sukladno članku 107. stavku 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20).
Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata.
 O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Natječajna dokumentacija ( osim izvornika i/ili ovjerenih preslika) neće se vraćati.

U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.god., te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe ovog natječaja.
 

Ravnateljica:

Aleksansandra Acalin, dipl. inž.

 

KLASA:  112-01/21-02/ 35

URBROJ:  2182/1-12/2-8-01-21-01

U Šibeniku,   24. ožujka   2021. 


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA - STRUČNI SURADNIK - KNJIŽNIČAR
Martina Mikulandra / datum: 5. 3. 2021. 14:58

MEDICINSKA ŠKOLA

ANTE ŠUPUKA 29

ŠIBENIK

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19; 64/20), članka  8.  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Medicinskoj školi, KLASA: 003-05/19-01/4 ; URBROJ:  2182-1/12/2-8-19-1   od   29. svibnja 2019.  i Izmjenama  i dopunama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Medicinskoj školi, KLASA: 003-05/20-01/04 ; URBROJ:  2182-1/12/2-8-06-20-1   od 12. lipnja  2020. Medicinska škola,  Šibenik, Ante Šupuka 29,  zastupana po ravnateljici Aleksandri Acalin, dipl. inž., raspisuje:

 

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa 

 

 1. Stručni suradnik – knjižničar, 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme do povratka radnika

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. 87/2008; 86/2009; 92/2010; 105/2010; 90/2011; 5/2012; 16/2012; 86/2012; 94/2013, 152/2014; 7/2017; 68/2018, 98/2019; 64/2020) i  Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu. (N.N. 1/96; 80/99).

 Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme
 • dokaz o državljanstvu
 • elektronski zapis o radnopravnom statusu ne stariji od 30 dana
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidtata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i  obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana)
 • dokaz o pedagoškim kompetencijama (ako posjeduju)
 • životpis

Isprave se prilažlu u neovjerenom presliku.

U prijavi na natječaj kandidat mora navesti osobne podatke ( osobno ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresu na koju će mu biti dostavljene  obavijest  vezane za provođeje postupka za izbor kandidata)  i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje.

U svrhu utvrđivanja vjerodostojnosti dokumentacije, kandidat koji je  izabran u postupku  dostavit  će originalnu ili ovjerenu dokumentaciju  prije  zaključivanja ugovora.

 

Ugovor o radu se sklapa uz uvjet probnog rada.

Mjesto rada: Šibenik

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnih zakonskih propisa dužni su se u prijavi pozvati na to pravo te dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojim dokazuju prednost (original ili ovjerena preslika). 

Kandidat koji  pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17; 98/19), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja, te dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17; 98/19), a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).

Mrežna stranica Škole na kojoj će se objavljivati svi podaci vezani za postupak provedbe natječaja je

http://www.ss-medicinska-si.skole.hr/skola/ploca

Vrijeme i mjesto procjene odnosno tesiranja/vrednovanja kandidata koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavit će najmanje 5 (pet) dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje.

Poziv će se dostaviti svakom kandidatu putem elektroničke pošte i objavit će se na javno dostupnim mrežnim stranicama Škole.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

Kandidati koji nisu podnijeli pravodobnu i/ili  potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatom u postupku natječaja. Škola ne obavještava ovog kandidata o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni odnosno testiranju sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Medicinskoj školi i  Izmjenama i dopunama Pravolnika  načinu i postupku zapošljavanja u Medicinskoj školi, u protivnom,  smatra se da su odustali od prijave na natječaj.

Odredbe Pravilnika dostupne su na slijedećoj poveznici:

http://ss-medicinska-si.skole.hr/upload/ss-medicinska-si/images/static3/1059/attachment/MEDICINSKA_Pravilnik_o_zaposljavanju.pdf

http://ss-medicinska-si.skole.hr/upload/ss-medicinska-si/images/static3/1059/attachment/Izmjene_i_dopune_pravilnika_o_zaposljavanju_2020.pdf

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz ovog natječaja dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na  Zavodu za zapošljavanje, Područni ured Šibenik, osobne ili poštom    na adresu škole: Medicinska škola,  22000 Šibenik,  Ante Šupuka 29, s naznakom „Za natječaj:  stručni suradnik -knjižničar„

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 Ovaj natječaj objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  Škole, a  sukladno članku 107. stavku 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20).
 

Ovaj natječaj se objavljuje 5.  ožujka 2021. i traje do  13. ožujka 2021. godine. 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata.
 Natječajna dokumentacija ( osim izvornika i/ili ovjerenih preslika) neće se vraćati.

U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.god., te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe ovog natječaja.


Ravnateljica:

Aleksansandra Acalin, dipl. inž.

 

KLASA:  112-01/21-02/22

URBROJ:  2182/1-12/2-8-01-21-01

U Šibeniku,  4.  ožujka  2021.  


[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA NAKON PROVEDENOG NATJEČAJNOG POSTUPKA - RADNO MJESTO: NASTAVNIK HRVTSKOG ZNAKOVNOG JEZIKA I NAČELA POUČAVANJA
Martina Mikulandra / datum: 4. 3. 2021. 17:15

[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA NAKON PROVEDENOG NATJEČAJNOG POSTUPKA-RADNO MJESTO SPREMAČICA
Martina Mikulandra / datum: 4. 3. 2021. 17:14

[OPŠIRNIJE]RANG LISTA KANDIDATAZA RADNO MJESTO SPREMAČICE
Martina Mikulandra / datum: 22. 2. 2021. 09:11

[OPŠIRNIJE]RANG LISTA KANDIDATA ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA NAČELA POUČAVANJA
Martina Mikulandra / datum: 22. 2. 2021. 09:10

[OPŠIRNIJE]ODLUKA O ODRŽAVANJU NASTAVE OD 15. VELJAČE 2021.
Martina Mikulandra / datum: 12. 2. 2021. 10:22

KLASA:  602-03/21-01/21

URBROJ:  2182/1-12/2-8-01-21-1

Šibenik,   12. veljače  2021.

Na temelju Preporuke Stožera civilne zaštite Šibensko-kninske županije za održavanje nastave  KLASA: 810-01/20-01/1; URBROJ: 2182/1-06-21-342  od  10. veljače 2021. godine uz  suglasnost za primjenu modela nastave od 15. veljače 2021.  Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i sport Šibensko-kninske županije KLASA: 602-01/21-01/5; URBROJ: 2182/1-12-21-6  i članka 100. Statuta Medicinske škole, dana  12.  veljače 2021. godine ravnateljica Medicinske škole, Aleksandra Acalin, dipl. inž. donijela je

O D L U K U

O održavanju nastave od 15. veljače 2021. godine.

I.

Medicinska škola, Šibenik, Ante Šupuka 29, održavat će nastavu  po  “A” modelu održavanja nastave od 15. veljače 2021. godine  za   sve razredne odjele bez izuzetka.  

II.

Nastava će se održavati uz poštivanje svih  propisanih epidemioloških mjera sprječavanja širenja bolesti COVID-19 propisanih od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i uputa MZO-a.

III.

Nastava  počinje u popodnevnoj smjeni. 

IV.

Svi učenici dužni su sa sobom imati zaštitne maske. 

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka  o održavanju nastave od 15. siječnja 2021. godine, KLASA:  602-03/21-01/3; URBROJ:  2182/1-12/2-8-01-21-1;  od  15. siječnja  2021.

V.

Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Škole.

 

Obrazloženje: Sukladno mišljenju Epidemiloške službe nadležnog Zavoda za javno zdravstvo, temeljem preporuke Stožera civilne zaštite Šibensko-kninske i uz suglasnost  Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu  šport odlučeno je kao u dispozitivu.

Ravnateljica:

Aleksandra Acalin, dipl. inž.  


[OPŠIRNIJE]POZIV NA USMENO TESTIRANJE S KANDIDATIMA ZA RADNO MJESTO SPREMAČICA
Martina Mikulandra / datum: 26. 1. 2021. 11:35

[OPŠIRNIJE]POZIV NA USMENO TESTIRANJE S KANDIDATIMA ZA NASTAVNIKA/CU NAČELA POUČAVANJA
Martina Mikulandra / datum: 26. 1. 2021. 11:33

[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA
Martina Mikulandra / datum: 30. 12. 2020. 10:53

MEDICINSKA ŠKOLA

ANTE ŠUPUKA 29

ŠIBENIK

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19; 64/20), članka  8.  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Medicinskoj školi, KLASA: 003-05/19-01/4 ; URBROJ:  2182-1/12/2-8-19-1   od   29. svibnja 2019.  i Izmjenama  i dopunama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Medicinskoj školi, KLASA: 003-05/20-01/04 ; URBROJ:  2182-1/12/2-8-06-20-1   od 12. lipnja  2020. Medicinska škola,  Šibenik, Ante Šupuka 29,  zastupana po ravnateljici Aleksandri Acalin, dipl. inž., raspisuje:

 

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa 

 1. Nastavnik Epidemiologije – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme od  9 /40 sati tjedno do 31. kolovoza 2021.
 2. Nastavnik Parazitologije – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme od  5,5/40 sati tjedno do 31. kolovoza 2021.
 3. Nastavnik Zdravstvene statistike – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme od 2/40  sati tjedno do 31. kolovoza 2021.
 4. Nastavnik  Dezinfekcije dezinskecije i deratizacije -  1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme od 11/40 sati tjedno do 31. kolovoza 2021.
 5. Nastavnik  Hrvatskog znakovnog jezika – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme od   12,8/40  sati tjedno do povratka radnice a najdulje do 31. kolovoza 2021.
 6. Nastavnik Načela poučavanja – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme od  3,7 /40 sati tjedno povratka radnice a najdulje do 31. kolovoza 2021.
 7. Spremačica - 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme od  40 sati tjedno 

 

UVJETE NATJEČAJA MOŽETE PROČITATI POD OPŠIRNIJE


[OPŠIRNIJE]POZIV NA RAZGOVOR KANDIDATIMA
Martina Mikulandra / datum: 17. 11. 2020. 12:43

[OPŠIRNIJE]RANG LISTA KANDIDATA PREMA BROJU BODOVA OSTVARENIH NA PISANOM DIJELU TESTIRANJA
Martina Mikulandra / datum: 17. 11. 2020. 12:42

[OPŠIRNIJE]RASPORED KONZULTACIJA NASTAVNIKA
BISERKA ŠKUGOR / datum: 13. 11. 2020. 18:03

[OPŠIRNIJE]POZIV ZA VREDNOVANJE KANDIDATA - PISANO TESTIRANJE
Martina Mikulandra / datum: 6. 11. 2020. 12:50

[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA
Martina Mikulandra / datum: 14. 10. 2020. 17:56

MEDICINSKA ŠKOLA

ANTE ŠUPUKA 29

ŠIBENIK

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19; 64/20), članka  8.  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Medicinskoj školi, KLASA: 003-05/19-01/4 ; URBROJ:  2182-1/12/2-8-19-1   od   29. svibnja 2019.  i Izmjenama,

 i dopunama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Medicinskoj školi, KLASA: 003-05/20-01/04 ; URBROJ:  2182-1/12/2-8-06-20-1   od 12. lipnja  2020. Medicinska škola,  Šibenik, Ante Šupuka 29,  zastupana po ravnateljici Aleksandri Acalin, dipl. inž., raspisuje:

 

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa 

 1. Nastavnik farmaceutske grupe predmeta (magistar  farmacije) – 3 izvršitelja puno radno vrijeme na neodređeno vrijeme
 2. Strukovni učitelj i nastavnik strukovnih predmeta u području zdravstvene njege – 1 izvršitelja puno radno vrijeme na određeno vrijeme – zamjena do povratka radnika
 3. Strukovni učitelj i nastavnik strukovnih predmeta u području zdravstvene njege – 1 izvršitelja puno radno vrijeme na određeno vrijeme – zamjena do povratka radnika
 4. Nastavnik informatike/računalstva– 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme ukupno 29 /40 sati  tjedno  za vrijeme mirovanja ugovora o radu zaposlenika koji obnaša poslove ravnatelja

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. 87/2008; 86/2009; 92/2010; 105/2010; 90/2011; 16/2012; 86/2012; 94/2013, 152/14; 7/17; 68/18, 98/19; 64/20), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu. (N.N. 1/96; 80/99) i Strukovnom kurikulumu za stjecanje kvalifikacije Medicinska sestra opće njege/ medicinski tehničar opće njege. 

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme
 • dokaz o državljanstvu
 • elektronski zapis o ravnopravnom statusu
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i  obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana)
 • dokaz o pedagoškim kompetencijama (ako posjeduju)
 • životopis

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

U prijavi na natječaj kandidat mora navesti osobne podatke ( osobno ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresu na koju će mu biti dostavljene  obavijest  vezane za provođenje postupka za izbor kandidata)  i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje.

U svrhu utvrđivanja vjerodostojnosti dokumentacije, kandidat koji je  izabran u postupku  dostavit  će originalnu ili ovjerenu dokumentaciju  prije  zaključivanja ugovora.

Mjesto rada: Šibenik

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnih zakonskih propisa dužni su se u prijavi pozvati na to pravo te dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojim dokazuju prednost (original ili ovjerena preslika). 

Kandidat koji  pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17; 98/19), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja, te dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).

Mrežna stranica Škole na kojoj će se objavljivati svi podaci vezani za postupak provedbe natječaja je

http://www.ss-medicinska-si.skole.hr/skola/ploca

Vrijeme i mjesto procjene odnosno testiranja/vrednovanja kandidata koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavit će najmanje 5 (pet) dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje.

Poziv će se dostaviti svakom kandidatu putem elektroničke pošte i objavit će se na javno dostupnim mrežnim stranicama Škole.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

Kandidati koji nisu podnijeli pravodobnu i/ili  potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatom u postupku natječaja. Škola ne obavještava ovog kandidata o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni odnosno testiranju sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Medicinskoj školi i  Izmjenama i dopunama Pravilnika  načinu i postupku zapošljavanja u Medicinskoj školi, u protivnom,  smatra se da su odustali od prijave na natječaj.

Odredbe Pravilnika dostupne su na slijedećoj poveznici:

http://ss-medicinska-si.skole.hr/upload/ss-medicinska-si/images/static3/1059/attachment/MEDICINSKA_Pravilnik_o_zaposljavanju.pdf

http://ss-medicinska-si.skole.hr/upload/ss-medicinska-si/images/static3/1059/attachment/Izmjene_i_dopune_pravilnika_o_zaposljavanju_2020.pdf

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz ovog natječaja dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na  Zavodu za zapošljavanje, Područni ured Šibenik, u zatvorenoj omotnici,   na adresu škole: Medicinska škola,  22000 Šibenik,  Ante Šupuka 29, s naznakom „Za natječaj - radno mjesto – nastavnika ____________________________ „

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 Ovaj natječaj objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  Škole, a  sukladno članku 107. stavku 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20).
Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata.
 O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Natječajna dokumentacija ( osim izvornika i/ili ovjerenih preslika) neće se vraćati.

U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.god., te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe ovog natječaja.
 

Ravnateljica:

Aleksandra Acalin, dipl. inž.

KLASA: 112-01/20-02/49

URBROJ:  2182/1-12/2-8-01-20-01

U Šibeniku,   12. listopada   2020. 


[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST ZA 1. DAN NASTAVE
BISERKA ŠKUGOR / datum: 2. 9. 2020. 11:00

Nastava u novoj školskoj godini počinje u ponedjeljak, 7. 9. 2020. u jutarnjoj smjeni. Svaki razred će biti raspoređen u svoju učionicu a učenici će dobiti sve upute od svojih razrednika. Prvi dan nastave učenici trebaju doći s maskama i prije dolaska u školu dužni su izmjeriti temperaturu. Ukoliko imaju povišenu temperaturu, kašlju ili druge zdravstvene probleme neka ostanu kod kuće. U ponedjeljak, prva dva sata održat će se satovi razrednika na kojima će se obaviti upisi u sve razrede osim u prve. Nakon satova razrednika održavat će se nastava po rasporedu.

RASPORED RAZREDA PO UČIONICAMA

 

1. A ( med. sestre )     uč. 61 u 7.55 sati

1. B  ( farmaceuti )      uč. 66 u 7.50 sati

1. C  ( fizioterapeuti)   uč. 51 u 7.55 sati

 

2. A     uč. 78 u 7.50 sati

2. B     uč. 58 u 7.50 sati

2. C     uč. 48 u 7.50 sati

 

3. A    uč. 54 u 7.50 sati

3. B    uč. 84 u 7.50 sati

3. C    uč. 73 u 7.55 sati

 

4.A     uč. 77 u 7.55 sati

4.B     uč. 81 u 7.55 sati

4.C     uč. 21 u 7.55 sati

 

5.A     uč 91 7. 55 sati


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ ZA POMOĆNIKA U NASTAVI UČENICIMA SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU ŠK. GOD. 2020./2021.
Martina Mikulandra / datum: 18. 8. 2020. 11:56

Na temelju članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 ) i sukladno uvjetima projekta Zajedno do znanja uz više elana II“ u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03 “Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III” koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali” 2014-2020, Medicinska škola, Šibenik, Ante Šupuka 29, zastupana po ravnateljici Aleksandri Acalin, dipl. inž., objavljuje

Natječaj za popunu  radnog mjesta

- pomoćnik/ca u nastavi,  1 (jedan)  izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme,  30 sati tjedno, za vrijeme trajanja nastave u školskoj godini  2020./2021. ( nastavna godina) 


[OPŠIRNIJE]RASPORED POPRAVNIH ISPITA
BISERKA ŠKUGOR / datum: 7. 7. 2020. 09:54

[OPŠIRNIJE]SVEČANA PODJELA SVJEDODŽBI
BISERKA ŠKUGOR / datum: 7. 7. 2020. 09:22

[OPŠIRNIJE]PODJELA SVJEDODŽBI
BISERKA ŠKUGOR / datum: 1. 7. 2020. 16:07

[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST ZAPOSLENIMA O AKTIVIRANJU OSOBNOG KORISNIČKOG PRETINCA
Martina Mikulandra / datum: 29. 6. 2020. 11:10

[OPŠIRNIJE]Obavijest o održavanju dopunskog rada
BISERKA ŠKUGOR / datum: 26. 6. 2020. 16:34

[OPŠIRNIJE]POZIV NA INTERVJU
Martina Mikulandra / datum: 12. 3. 2020. 12:27

[OPŠIRNIJE]RANG LISTA KANDIDATA
Martina Mikulandra / datum: 12. 3. 2020. 12:26

[OPŠIRNIJE]POZIV ZA VREDNOVANJE KANDIDATA-PISMENO TESTIRANJE
Martina Mikulandra / datum: 3. 3. 2020. 18:49

Medicinska škola

Šibenik, Ulica Ante Šupuka 29

KLASA:         112-01/20-02/18

URBROJ:       2182/1-12/2-8-01-20-1

Šibenik,           2. OŽUJKA 2020.god.

 

            U skladu s člancima 17. i 19. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Medicinskoj školi,  KLASA: 003-05/19-01/05, URBROJ: 2182/1-12/2-8-19-1, od 29.  svibnja 2019.god. (u daljnjem tekstu: Pravilnik), predsjednik Povjerenstva objavljuje

 

POZIV

za vrednovanje kandidata  - pisano testiranje

 

Temeljem javnog natječaja  KLASA: 112-01/20-02/1; URBROJ: 2182-12/2-8-01-20-1 od 30. siječnja 2020.   objavljenog dana  3. veljače 2020.   godine na mrežnim stranicama i oglasnoj  ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole za

 1. Nastavnik/ca   Dezinfekcije, dezinskecije i deratizacije  - 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme  4  od 40 sati tjedno do 31.8.2020.  – 1 kandidat
 2. Nastavnik/ca   Uvoda u laboratorijski rad  - 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme  7  od 40 sati tjedno do 31.8.2020. – 3 kandidata

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata je na svojoj sjednici utvrdilo listu kandidata prijavljenih na natječaj za nastavnika

 • Dezinfekcije, dezinskecije i deratizacije
 • Uvod u laboratorijski rad

 

te je utvrđena lista od ukupno 3 kandidata.

Kandidati koji se pozivaju na testiranje:

 

Redni broj:

Ime – inicijali

Prezime – inicijali

1

S.

K.

2

J.

R.

3

K

I.J.

 

1.Nadalje u skladu s člankom 17. stavkom 1. točkom 6. Pravilnika, Povjerenstvo je utvrdilo mjesto i vrijeme testiranja kandidata:

 U prostorijama Medicinske škole,  Ulica Ante Šupuka 29, 22000 Šibenik.u ponedjeljak 9.3.2020. u 13.00. sati.

2.Povjerenstvo je utvrdilo područja provjere i izvore za pripremu kandidata za provjeru na testiranju:

PODRUČJE PROVJERE:

 • djelokrug rada nastavnika u srednjoj školi

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA:

-Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19)  

https://www.zakon.hr/z/317/Zakon-o-odgoju-i-obrazovanju-u-osnovnoj-i-srednjoj-%C5%A1koli

-Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/2010; 82/2019)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_09_82_1709.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_09_112_2973.html

-Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/2015, 3/2017)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_94_1818.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_01_3_125.html

 • Statut Medicinske škole,   KLASA: 003-05/19-01-03/, URBROJ: 2182/1-12/2-8-06-19-1, od 29. ožujka 2019.god.

http://ss-medicinska-si.skole.hr/upload/ss-medicinska-si/images/static3/1059/attachment/statut_2019_internet.pdf

-Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_24_510.html

-Škola za život: međupredmetne teme

https://skolazazivot.hr/medupredmetne-teme/

 

3.Provjera kandidata vrednuje se bodovima.

4.Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

5.Utvrđuje se da će se pisano testiranje obaviti na način da će kandidati istovremeno pisati pred Povjerenstvom za vrednovanje kandidata pismeni test s ukupno 20 (dvadeset) pitanja, a test će se pisati u maksimalnom trajanju od 30 (trideset) minuta.

6.Svaki točan odgovor na svako pojedino pitanje donosi ukupno 0,5 bodova, odnosno maksimalno za 20 (dvadeset) točnih odgovora ukupno 10 (deset) bodova.

7.Povjerenstvo je utvrdilo da će se pitanja sastojati od zaokruživanja ponuđenih odgovora, te od nadopune riječi, slova ili broja, te da svako pitanje nosi jednak broj bodova, odnosno 0,5 boda za svaki točan odgovor.

8.U skladu s člankom 24. st.1. Pravilnika, smatra se da je kandidat zadovoljio na pisanoj provjeri ukoliko je ostvario najmanje 50 % (pedeset posto) bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva koje je moguće ostvariti na pisanoj provjeri.

9.Kandidat koji ne zadovolji na pisanoj provjeri ne ostvaruje pravo na pristup razgovoru s kandidatom i više se ne smatra kandidatom na natječaju.

10.Na samo testiranje, kandidati su dužni ponijeti sa sobom važeću osobnu iskaznicu radi utvrđivanja identiteta, a kandidati koji ne mogu dokazati identitet i kandidati koji dođu nakon naznačenog vremena za testiranje, neće moći pristupiti testiranju.

11.Nakon provedenog testiranja, svi kandidati koji su zadovoljili na pisanoj provjeri (ostvarili 50 % bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva koje je moguće ostvariti na pisanoj provjeri), biti će pozvani na razgovor najmanje 5 (pet) dana prije razgovora.

12.Ovaj poziv dostavit će se  kandidatima i putem njihove e-mail adrese koju su dostavili u natječajnoj dokumentaciji. rezultati, pozivi i dr. kandidata na mrežnim stranicama škole objavljivat će se kao inicijali kandidata. 

 

                                                                               Predsjednik Povjerenstva

                                                                          Željka Turčinov  Skroza, prof.                                                                                                


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA
Martina Mikulandra / datum: 3. 2. 2020. 15:22

MEDICINSKA ŠKOLA

ANTE ŠUPUKA 29

ŠIBENIK

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19), članka  8.  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Medicinskoj školi, KLASA: 003-05/19-01/4 ; URBROJ:  2182-1/12/2-8-19-1   od   29. svibnja 2019.  Medicinska škola,  Šibenik, Ante Šupuka 29,  zastupana po ravnateljici Aleksandri Acalin, dipl. inž., raspisuje:

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa
 

 1. Nastavnik Načela poučavanja,  - 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme – 4 od 40 sati tjedno
 2. Nastavni Dermatologije – - 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme – 4 od 40 sati tjedno
 3. Nastavnik Radiologije - 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme – 2 od 40 sati tjedno
 4. Nastavnik Matematike  - 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme 4 od 40 sati tjedno do 31. kolovoza 2020.
 5. Nastavnik Matematike  - 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme 4 od 40 sati tjedno
 6. Nastavnik  Mikrobiologije  – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme  11 od 40 sati tjedno do 31.8.2020. 
 7. Nastavnik  Dezinfekcije, dezinskecije i deratizacije  - 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme  4  od 40 sati tjedno do 31.8.2020. 
 8. Nastavnik  Uvoda u laboratorijski rad, smjer farmaceutski tehničar,  - 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme  7  od 40 sati tjedno do 31.8.2020.
 9. Nastavnik  Epidemiologije   – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme 4  od 40 sati tjedno do 31.8.2020. 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. 87/2008; 86/2009; 92/2010; 105/2010; 90/2011; 16/2012; 86/2012; 94/2013, 152/14; 7/17; 68/18, 98/19), Zakonu o strukovnom obrazovanju ( NN 30/09; 24/10; 22/13; 25/18), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu. (N.N. 1/96; 80/99). 

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme
 • dokaz o državljanstvu
 • elektronski zapis o radnopravnom statusu
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidtata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i  obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana)
 • dokaz o pedagoškim kompetencijama (ako posjeduju)
 • životpis

Isprave se prilažlu u neovjerenom presliku.

U prijavi na natječaj kandidat mora navesti osobne podatke ( osobno ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresu na koju će mu biti dostavljene  obavijest  vezane za provođeje postupka za izbor kandidata)  i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje.

U svrhu utvrđivanja vjerodostojnosti dokumentacije, kandidat koji je  izabran u postupku  dostavit  će originalnu ili ovjerenu dokumentaciju  prije  zaključivanja ugovora.

Ugovor o radu se sklapa uz uvjet probnog rada.

Mjesto rada: Šibenik

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnih zakonskih propisa dužni su se u prijavi pozvati na to pravo te dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojim dokazuju prednost (original ili ovjerena preslika). 

Kandidat koji  pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17; 98/19), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja, te dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).

Mrežna stranica Škole na kojoj će se objavljivati svi podaci vezani za postupak provedbe natječaja je

http://www.ss-medicinska-si.skole.hr/skola/ploca

Vrijeme i mjesto procjene odnosno tesiranja/vrednovanja kandidata koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavit će najmanje 5 (pet) dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje.

Poziv će se dostaviti svakom kandidatu putem elektroničke pošte i objavit će se na javno dostupnim mrežnim stranicama Škole.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

Kandidati koji nisu podnijeli pravodobnu i/ili  potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatom u postupku natječaja. Škola ne obavještava ovog kandidata o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni odnosno testiranju sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Medicinskoj školi, u protivnom,  smatra se da su odustali od prijave na natječaj.

Odredbe Pravilnika dostupne su na slijedećoj poveznici:

http://www.ss-medicinska-si.skole.hr/pristup_informacijama/zakoni

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz ovog natječaja dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na  Zavodu za zapošljavanje, Područni ured Šibenik, u zatvorenoj omotnici,   na adresu škole: Medicinska škola,  22000 Šibenik,  Ante Šupuka 29, s naznakom „Za natječaj - radno mjesto – nastavnika ____________________________ „

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 Ovaj natječaj objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  Škole, a  sukladno članku 107. stavku 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19).
Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata.
 O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Natječajna dokumentacija ( osim izvornika i/ili ovjerenih preslika) neće se vraćati.

U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.god., te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe ovog natječaja.
 

Ravnateljica:

Aleksansandra Acalin, dipl. inž.

KLASA: 112-01/20-02/1

URBROJ:  2182/1-12/2-8-01-20-01

U Šibeniku,  30. siječnja   2020. 


[OPŠIRNIJE]ODLUKA O TESTIRANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ
Martina Mikulandra / datum: 16. 12. 2019. 09:04

[OPŠIRNIJE]NADOKNADA NASTAVE
BISERKA ŠKUGOR / datum: 11. 12. 2019. 15:13

[OPŠIRNIJE]Nadoknada vježbi
SNEŽANA ŽAJA / datum: 4. 12. 2019. 10:51

Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

Raspored vježbi iz zdravstvene njege – 7. 12. 2019.


[OPŠIRNIJE]Natječaj za zasnivanje radnog odnosa
Aleksandra Acalin / datum: 21. 11. 2019. 11:58

Za više podataka o Natječaju za zasnivanje radnog odnosa pogledajte u prilogu


[OPŠIRNIJE]RASPORED KONZULTACIJA NASTAVNIKA
BISERKA ŠKUGOR / datum: 11. 11. 2019. 15:55

[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST ZA 1. DAN NASTAVE U 2019. /2020. ŠKOL. GOD.
BISERKA ŠKUGOR / datum: 2. 9. 2019. 11:11

[OPŠIRNIJE]Natječaj za pomoćnike u nastavi šk. god. 2019./2020.
Martina Mikulandra / datum: 27. 8. 2019. 11:06

[OPŠIRNIJE]IZDAVANJE POTVRDA UČENICIMA ZA VRIJEME GODIŠNJEG ODMORA
Martina Mikulandra / datum: 8. 7. 2019. 12:05

Potvrde učenicima izdavat će se do 19. srpnja 2019. godine od 09:00 - 12:00 sati.

Referada će raditi i 25. srpnja 2019. godine od 09:00 - 12:00 sati.


[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST MATURANTIMA
BISERKA ŠKUGOR / datum: 2. 7. 2019. 11:36

[OPŠIRNIJE]PODJELA SVJEDODŽBI
BISERKA ŠKUGOR / datum: 27. 6. 2019. 16:47

Podjela svjedodžbi učenicima 1.A, 1.B, 1.C, 2.A i 2.B razreda održat će se u ponedjeljak, 1. srpnja 2019. u 9.00 sati . 

Učenici ostalih razreda svjedodžbe će dobiti nakon obavljene strukovne prakse.


[OPŠIRNIJE]RASPORED DOPUNSKOG NASTAVNOG RADA
Martina Mikulandra / datum: 18. 6. 2019. 09:22

RASPORED DOPUSKOG NASTAVNOG RADA ODRŽAT ĆE SE 28.06., 01.07., 02.07., 03.07. I 04.07. PO RASPOREDU

 

FIZIKA

 •      2.A, 2.B, 2.C   od  9.00 – 10.30 SATI
 •      1.A, 1.C  od  10.30 – 12.00 SATI

 

KEMIJA

 •       1.A, 1.C  od 9.00 – 10.30 SATI
 •       2.B   od 10.30 DO 12.00 SATI
 •       2.C   od 12.00 DO 13.30 SATI

 

MATEMATIKA

 •        2.A, 2.B od 10.30 -  12.00 SATI
 •        1.A, 3.B   od 12.00 – 13.30 SATI

BIOKEMIJA

 •        3.B  od 10.30 - 12.00 SATI

LATINSKI

 •        2.C  od 10.30 - 12.00 SATI

[OPŠIRNIJE]Dopunski rad
Aleksandra Acalin / datum: 17. 6. 2019. 19:59

Dopunski rad za učenike počinje 28.6.2019. Raspored održavanja će biti objavljen  sutra na stranicama škole i na oglasnoj ploči u školi.


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ ZA UPIS U PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE 2019/2020 ŠKOLSKA GODINA
Martina Mikulandra / datum: 11. 6. 2019. 19:12

[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA
Martina Mikulandra / datum: 13. 3. 2019. 11:44

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18), Medicinska škola iz Šibenika, Ante Šupuka 29,  zastupana po ravnateljici Aleksandri Acalin, dipl. inž., raspisuje:
 

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa
za radno mjesto

 1. Nastavnik farmaceutske grupe predmeta – 64 n/h tjedno i pripadajuća količina radnog vremena  – tri  izvršitelja na  na neodređeno  puno radno vrijeme

(magistar/magistra farmacie)  

 

PREDEMET

Nastavnih sati

FARMACEUTSKA KEMIJA S FARMAKOLOGIJOM – 3R

8 (2 TEORIJE – 6 VJEŽBI)

FARMACEUTSKA KEMIJA S FARMAKOLOGIJOM – 4R

8 (2 TEORIJE – 6 VJEŽBI)

BOTANIKA S FARMAKOGNOZIJOM – 3R

5 (2 TEORIJE -3 VJEŽBI)

BOTANIKA S FARMAKOGNOZIJOM – 4R

5 (2 TEORIJE -3 VJEŽBI)

FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA S KOZMETOLOGIJOM -3R

16 (4 TEORIJE- 12 VJEŽBI)

FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA S KOZMETOLOGIJOM -4 R

15( 3 TEORIJE -12 VŽEŽBI)

INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA LIJEKOVA

6 ( 2 TEORIJE – 4 VJEŽBI)

PRIRODNA LJEKOVITA SREDSTVA

1(TEORIJA)

 

 

UKUPNO

64

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. 87/2008; 86/2009; 92/2010; 105/2010; 90/2011; 16/2012; 86/2012; 94/2013, 152/14; 7/17; 68/18), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu. (N.N. 1/96; 80/99). 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme
 • dokaz o državljanstvu
 • elektronski zapis o radnopravnom statusu
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidtata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i  obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)
 • dokaz o pedagoškim kompetencijama (ako posjeduju)  
 • izjava/suglasnost kandidata da škola smije pribaviti uvjerenje o podacima iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa  sukladno  čl. 14. st. 2. Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji ( Narodne novine br.: 143/12; 105/15;32/17)

Isprave se prilažlu u neovjerenom presliku.

 

U svrhu utvrđivanja vjerodostojnosti dokumentacije, kandidat koji je  izabran u postupku  dostavit  će originalnu ili ovjerenu dokumentaciju  prije  zaključivanja ugovora.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnih zakonskih propisa dužni su se u prijavi pozvati na to pravo te dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojim dokazuju prednost (original ili ovjerena preslika). 


            Kandidat koji  pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja, te dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

             Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz ovog natječaja dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole: Medicinska škola,  22000 Šibenik,  Ante Šupuka 29, s naznakom „Za natječaj“.

Rok za posljedni dan natječaja računa se prema posljednjem objavljenom natječaju.
             Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

            Ovaj natječaj objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  Škole, a  sukladno članku 107. stavku 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18).
            O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

            U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.god., te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe ovog natječaja.

KLASA: 112-01/19-02/6

URBROJ: 2182/1-12/2-8-19-1

U Šibeniku, 12. ožujka 2019.
  
                                                                                                                      Ravnateljica:

Aleksandra Acalin, dipl. inž.

 


[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST ZA SJEDNICU NV veljača
BISERKA ŠKUGOR / datum: 11. 2. 2019. 11:13

[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST UČESNICIMA NATJEČAJA
Martina Mikulandra / datum: 5. 2. 2019. 16:50

KLASA:  112-01/19-02/5

URBROJ: 2182/1-12/2-8-19-1

Šibenik,  5. veljače 2019.

 

UČESNICIMA NATJEČAJA

PREDMET: Obavijest

 

Obavješćujemo vas da su na natječaj,  nakon prethodne suglasnosti Školskog odbora od 30. siječnja 2019. primljeni:

 

Higijena i tehnologija namirnica

 • IVANA JURKOVIĆ, DIPL.INŽ. PREH. TEHNOLOGIJE, DPPO, POLOŽEN STRUČNI ISPIT

Matematika

 • Ines Miliša, magistra edukacije matematike
 •  

S poštovanjem,

Ravnateljica:

Aleksandra Acalin, dipl. inž.


[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST ZA SJEDNICU NV
Martina Mikulandra / datum: 14. 1. 2019. 10:05

KLASA  : 003 – 07/19 – 02

URBROJ: 2182 / 1- 12/2- 8- 19-1

 

PREDMET: OBAVIJEST

 U petak, 18. 01. 2019. u 10.25 sati (veliki odmor) održat će se sjednica Nastavničkog vijeća.

DNEVNI RED:

 1. Dogovor o radu na početku 2 polugodišta
 2. Razno

 

 

                                                       

                                                                     Ravnateljica:

                                                                Aleksandra Acalin, dipl. inž.


[OPŠIRNIJE]ZAKON O UDŽBENICIMA
Martina Mikulandra / datum: 2. 1. 2019. 11:38

[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST UČENICIMA
BISERKA ŠKUGOR / datum: 28. 12. 2018. 20:54

NASTAVA U DRUGOM POLUGODIŠTU POČINJE U PONEDJELJAK, 14. SIJEČNJA 2019. GODINE U JUTARNJOJ SMJENI.


[OPŠIRNIJE]IZBOR NAJPOVOLJNIJIH PONUDA AGENCIJA ZA PROVEDBU ŠKOLSKE EKSKURZIJE
Martina Mikulandra / datum: 13. 12. 2018. 18:17

KLASA: 130-04/18-01/26

URBROJ:2182/1-12/2-8-18-01

Šibenik,   13. prosinca  2018.  

 

Na temelju članka 15 st.4. i st. 5.  Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole ( N.N. 67/2014,18/2015 ) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude dana  11. prosinca 2018. godine na svom sastanku  po pozivu 01-20182019  izabralo je  3 najpovoljnije ponude agencija:

 

 1. IMAGINARIUM D.O.O.
 2. JEROME D.O.O. ( VIP TRAVEL)
 3. F-TOURS D.O.O.

 

Predstavljanje ponude roditeljima održat će se u petak 14. prosinca 2018. god. u 18.20 sati u Medicinskoj školi, Šibenik, gdje će tajnim glasovanjem prisutnih roditelja biti izabrana agencija za provedbu maturalne ekskurzije.

 

 

Predsjednica povjerenstva:

Aleksandra Acalin dipl. ing.  


[OPŠIRNIJE]JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
Martina Mikulandra / datum: 23. 11. 2018. 13:05

 

 

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE  NASTAVE  (ŠKOLSKE EKSKURZIJE)  BROJ  01-20182019

 

Povjerenstvo trećih i četvrtih razreda za školsku godinu 2018/2019 dana 15. studenog 2018. godine donijelo je odluku o raspisivanju Javnog poziva za odlazak na višednevnu izvanučioničku nastavu (školsku ekskurzija).

 

Ponude se prikupljaju u vremenu:

Od 23.11.2018. do 06.12.2018.

 

Otvaranje ponuda biti će u Školi, 11.12.2018 u 18:30 sati.

 

Pozivamo sve zainteresirane ponuditelje da temeljem priloženih obrazaca dostave svoje ponudu.

 

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom, 0120182019 „Javni poziv –školska ekskurzija-ne otvaraj“  i brojem ponude na adresu:

MEDICINSKA ŠKOLA

ANTE ŠUPUKA 29

22000  ŠIBENIK

 

Rezultati odabira ponuda objavljuje se na internetskim stranicama škole.

 

Predsjednik povjerenstva

Marija Briški, bacc.med.teh.


[OPŠIRNIJE]Obavijest o otvorenom javnom savjetovanju
Martina Mikulandra / datum: 16. 11. 2018. 17:51

Poštovana/poštovani,

Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi javno savjetovanje o nacrtu Odluke o donošenju predmetnih kurikuluma i kurikuluma međupredmetnih tema za sve osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj na internetskim stranicama eSavjetovanja.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 15. studenoga do 15. prosinca 2018. godine, a poveznice na pojedine predmetne teme dostupne su i na stranicama Ministarstva: https://mzo.hr/hr/javno-savjetovanje-o-nacrtu-odluke-o-donosenju-predmetnih-kurikuluma-kurikuluma-medupredmetnih-tema.

Molimo Vas da o navedenom javnom savjetovanju obavijestite Vijeće roditelja Vaše škole i pozovete ih da se uključe u javnu raspravu.

Unaprijed zahvaljujemo!

S poštovanjem

 

Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Donje Svetice 38

10 000 Zagreb

 


[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST ZA SJEDNICU NV
BISERKA ŠKUGOR / datum: 7. 11. 2018. 12:53

[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST ZA SJEDNICU NV
BISERKA ŠKUGOR / datum: 23. 10. 2018. 09:12

[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA
Martina Mikulandra / datum: 11. 10. 2018. 11:38

[OPŠIRNIJE]PRIRUČNIK ZA NASTAVNIKE O ANTIKORUPCIJI
Martina Mikulandra / datum: 27. 9. 2018. 10:12

[OPŠIRNIJE]SJEDNICA NASTAVNIČKOG VIJEĆA
Martina Mikulandra / datum: 24. 9. 2018. 12:27

Sjednica Nastavničkog vijeća Medicinska škole održat će se u petak 28.09.2018. godine u 10:30 sati

 

                                                                     Ravnateljica:

                                                                Aleksandra Acalin, dipl. inž.

                                       

.


[OPŠIRNIJE]PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA BESPLATNE UDŽBENIKE ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVE NJIHOVIH OBITELJI
Martina Mikulandra / datum: 14. 9. 2018. 12:13

Pravilnik je u prilogu.


[OPŠIRNIJE]Popis udzbenika 2018/2019
Martina Mikulandra / datum: 31. 8. 2018. 13:42

[OPŠIRNIJE]Ispostavljanje sufinanciranih pretplatnih i priključnih karata za učenike srednjih škola za rujan 2018.-HŽ Putnički prijevoz d.o.o
Martina Mikulandra / datum: 31. 8. 2018. 13:39

Učenici srednjih škola koji koriste sufinancirani prijevoz vlakom i imaju pametnu karticu iz prethodne školske godine (2017/18.), do izrade novog profila za školsku godinu 2018/19. i prikupljanja potrebne dokumentacije (potvrde školske ustanove), prevozit će se temeljem postojeće pametne kartice do uključivo 16. rujna 2018. godine.

 

Učenici prvih razreda ili učenici koji prvi put koriste prijevoz vlakom do pribavljanja potvrde koju izdaje školska ustanova i ostale dokumentacije za izradu profila pametne kartice, do 16. rujna 2018. prevozit će se bez prijevozne karte. Do 16. rujna pri ulasku u vlak učenici se trebaju javiti vlakopratnom osoblju.

Od 17. rujna 2018. svi učenici trebaju imati novi učenički profil i pripadajuću pretplatnu mjesečnu kartu.

Sufinancirane prijevozne karte za rujan ispostavljat će se za cijeli mjesec.

Ljubazno molimo učenike i roditelje za suradnju i razumijevanje.

 

 


[OPŠIRNIJE]Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2018./2019.
Martina Mikulandra / datum: 31. 8. 2018. 13:37

[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST ZA PRVI DAN NASTAVE U NOVOJ ŠKOLSKOJ GODINI
BISERKA ŠKUGOR / datum: 28. 8. 2018. 10:45

[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST ZA SJEDNICU NV
BISERKA ŠKUGOR / datum: 23. 8. 2018. 09:42

[OPŠIRNIJE]Sjednica Nastavničkog vijeća 20.08.2018.
Aleksandra Acalin / datum: 16. 8. 2018. 10:41

Sjednica Nastavničkog vijeća održat će se 20.08.2018. u 9:30 sati.

 


[OPŠIRNIJE]O B A V I J E ST
Martina Mikulandra / datum: 25. 7. 2018. 09:29

ZA VRIJEME LJETNIH PRAZNIKA ŠKOLA ĆE ZA STRANKE BITI OTVORENA:

 

 

- do 28. srpnja 2018.g.                        od 9.00 do 12.00

- 7. kolovoza 2018.                             od 9.00 do 12.00

-od 20.kolovoza 2018.g.                      radni dani


[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST MATURANTIMA
Martina Mikulandra / datum: 17. 7. 2018. 08:10

U srijedu 18.07.2018.g. u 09,00 h maturanti mogu preuzeti potvrde o položenim ispitima državne mature.

 


[OPŠIRNIJE]Raspored popravnih ispita u jesenskom roku
BISERKA ŠKUGOR / datum: 13. 7. 2018. 10:33

[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST MATURANTIMA
Martina Mikulandra / datum: 12. 7. 2018. 09:42

Dana 12.07. i 13.07 2018.godine od 09,00-10,30 h ispitni koordinator biti će u svom kabinetu kako bi učenici mogli podnijeti prigovor  koji se odnose na moguće nepravilnosti u provedbi ispita državne mature, kao i na same ocjene. 


[OPŠIRNIJE]UPISI U I.RAZRED ZA 2018/2019 ŠKOLSKU GODINU
Martina Mikulandra / datum: 10. 7. 2018. 12:07

UPISI U 1.RAZREDE ZA 2018./2019. ŠKOLSKU GODINU BITI  ĆE OD 16.07. – 19. 7. 2018.god. od 8.00.-14.00. sati

 

Na upise je potrebno donijeti:

- potpisanu upisnicu

- liječničku svjedodžbu sa medicine rada za  medicinske sestre opće njege/medicinski tehničar opće njege, farmaceutski tehničar/ka

- liječničku svjedodžbu /potvrdu obiteljskog liječnika/školske medicine za   fizioterapeutskog tehničara/tehničarku

- potrebnu dokumentaciju za dokazivanje ostvarenih dodatnih bodova 

- potrebnu dokumentaciju kojom se dokazuje direktan upis

- uplata u iznosu od 200,00 kn ( uplatnicu možete podići na porti škole ) 

Uplatnicu za materijalne troškove upisa za 2018./2019.  kao i obavijest o financiranju troškova liječničkih pregleda za I. razred srednje škole u deficitarne programe za medicinske sestre opće njege/medicinski tehničar opće njege možete pogledati u prilogu

 


[OPŠIRNIJE]ODLUKA O UPISU UČENIKA U I.RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2018/2019
Martina Mikulandra / datum: 29. 6. 2018. 12:52

[OPŠIRNIJE]PROVOĐENJE DODATNIH ISPITA I PROVJERA A KOJI UKLJUČUJE ENGLESKI JEZIK (PROVJERA STRANOG JEZIKA,PROVJERA ZNANJA ZA UPIS) ĆE SE ODRŽATI DANA 3.07.2018 GODINE U 10,00h
Martina Mikulandra / datum: 27. 6. 2018. 12:41

[OPŠIRNIJE]RASPORED DOPUNSKOG RADA OD 26.06.2018-02.07.2018
Martina Mikulandra / datum: 26. 6. 2018. 11:29

[OPŠIRNIJE]Obrana Završnog rada za smjer medicinska sestra opće njege.medicinski tehničar opće njege
SNEŽANA ŽAJA / datum: 17. 6. 2018. 19:54

 

 

Raspored obrane Završnog rada, smjer medicinska sestra opće njege-medicinski tehničar opće njege, nalazi se na oglasnoj ploči, u holu Škole (desno od stepenica!)


[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST O FACEBOOK STRANICI POD NAZIVOM MEDICINSKA ŠKOLA ŠIBENIK
Martina Mikulandra / datum: 11. 6. 2018. 18:33

 

Obavještavamo Vas da Facebook stranica pod nazivom Medicinska škola Šibenik nije službena stranica Medicinske škole, Šibenik, Ante Šupuka 29, OIB: 42369583179. Medicinska škola ne snosi odgovornost za podatke objavljene na toj stranici.

Ravnateljica:

Aleksandra Acalin, dipl. inž. 


[OPŠIRNIJE]POSJET POMOĆNIKA MINISTRICE ZNANOSTI I OBRAZOVANJA šIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI ODGAĐA SE ZA 14.06.U 14:00 SATI
Aleksandra Acalin / datum: 8. 6. 2018. 11:44

POSJET POMOĆNIKA MINISTRICE ZNANOSTI I OBRAZOVANJA šIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI ODGAĐA SE ZA 14.06.U 14:00 SATI


[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST O FINANCIRANJU TROŠKOVA LIJEČNIČKIH PREGLEDA ZA UPIS U 1.RAZRED SREDNJE ŠKOLE U DEFICITARNE PROGRAME
Martina Mikulandra / datum: 4. 6. 2018. 11:57

Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Šibenik za predstojeći upis učenika u 1. razred srednje škole školske godine 2018./2019. financirat će troškove liječničkog pregleda pri Medicini rada za  deficitarno zanimanje:

-medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

Obavijest u prilogu.


[OPŠIRNIJE]ODLUKA O UPISU UČENIKA U I.RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2018-2019
Martina Mikulandra / datum: 29. 5. 2018. 16:06

Na temelju članka 22. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017), ministrica znanosti i obrazovanja donosi ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019.

Poveznica:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_47_899.html


[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST MATURANTIMA
Martina Mikulandra / datum: 16. 5. 2018. 16:57

Učenici koji ove školske godine završavaju četvrti/peti razred obaviještavaju se da je rok za odjavu ispita državne mature do 17. svibnja 2018. (uključujući taj dan), a ispitni  koordinator  17.05.2018. biti će u 14,00 h u svom kabinetu.


[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST ZA SJEDNICU NV
BISERKA ŠKUGOR / datum: 20. 4. 2018. 16:58

[OPŠIRNIJE]ZAPISNIK SA OSME (8.) SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA MEDICINSKE ŠKOLE
Martina Mikulandra / datum: 13. 3. 2018. 09:01

[OPŠIRNIJE]VREMENIK PISANIH PROVJERA ZA 3. A RAZRED
MARIJA BRIŠKI / datum: 26. 2. 2018. 11:48

[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST ZA NASTAVNIČKO VIJEĆE
BISERKA ŠKUGOR / datum: 19. 2. 2018. 18:30

[OPŠIRNIJE]POZIV NA OSMU (8) SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA
Martina Mikulandra / datum: 16. 2. 2018. 13:25

[OPŠIRNIJE]ISPISNICA IZ ŠKOLSKE USTANOVE
Martina Mikulandra / datum: 5. 2. 2018. 18:42

[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST MATURANTIMA -PRIJAVA ISPITA DRŽAVNE MATURE
Martina Mikulandra / datum: 2. 2. 2018. 13:16

Dragi maturanti,

 prvu prijavu u sustav (upis korisničke oznake, lozinke i broja mobitela) treba raditi putem računala i pri tome 
upisivati ispravan broj mobitela na način kako je to prikazano pored praznih polja u koja se brojevi trebaju upisati.
Pregled svoje stranice (osobnih podataka i ocjena) treba raditi putem računala.
Ne podržavaju svi „pametni telefoni“ ispravan prikaz vaše stranice u sustavu.
Upozoravamo vas na ozbiljnost prijave ispita državne mature.
Na stranici Postani student i na vašoj stranici upisani su i dostupni uvjeti studijskih programa koje trebaju pažljivo proučiti prije prijave ispita državne mature.
Uvjeti su upisani u sustavu, a prijava studijskih programa je omogućena od 1.veljače 2018. 

 Čitajte i prate naputke koji se nalaze u Priručniku za učenike koji je objavljen na stranici Postani student.

 

Potvrdite svoje ocjene i osobne podatke!

Upišite mail adresu!


[OPŠIRNIJE]PROVEDBA JAVNOG POZIVA
Martina Mikulandra / datum: 29. 1. 2018. 13:41

Na temelju članka 15 st.5. i st. 7.  Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole ( N.N. 67/2014, 18/2015) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude dana  26.siječnja  2018. godine na svom sastanku  tajnim glasovanjem  po pozivu 02-20172018  izabralo je ponudu agencije  F-TOURS D.O.O.-Split

 

 

Predsjednica povjerenstva:

Antonija Žaja, bacc. physioth.

 

Ravnateljica:

Aleksandra Acalin,  dipl.ing.

 


[OPŠIRNIJE]PROVEDBA JAVNOG POZIVA
Martina Mikulandra / datum: 29. 1. 2018. 13:38

 

Na temelju članka 15 st.5. i st. 7.  Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole ( N.N. 67/2014, 18/2015) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude dana  26.siječnja  2018. godine na svom sastanku  tajnim glasovanjem  po pozivu 01-20172018  izabralo je ponudu agencije  MAGELLAN D.O.O.- Split.

 

Predsjednica povjerenstva:

Lidija Mačukat, bacc. physioth.

 

 

Ravnateljica:

Aleksandra Acalin,  dipl.ing.

 


[OPŠIRNIJE]POZIV NA SEDMU (7) SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA
Martina Mikulandra / datum: 24. 1. 2018. 19:39

[OPŠIRNIJE]Roditeljski sastanak_za 3B, 3C i 4A
IVANA JURKOVIĆ / datum: 24. 1. 2018. 10:15

Roditeljski sastanak za roditelje učenika 3B, 3C i 4A (maturalna ekskurzija) održat se u petak 26.siječnja u 18h.


[OPŠIRNIJE]IZBOR NAJPOVOLJNIJIH PONUDA AGENCIJA ZA PROVEDBU ŠKOLSKE EKSKURZIJE
Martina Mikulandra / datum: 22. 1. 2018. 19:31

KLASA: 130-04/18-01/12

URBROJ:2182/1-12/2-8-18-01

Šibenik,   22.  siječnja 2018.  

 

Na temelju članka 15 st.4. i st. 5.  Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole ( N.N. 67/2014,18/2015 ) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude dana  22. siječnja 2018. godine na svom sastanku  po pozivu 02-20172018  izabralo je  3 najpovoljnije ponude agencija:

 

 1. ERIDAN D.O.O.- Kaštel Stari
 2. PERLA SVJETSKA PUTOVANJA D.O.O.-Imotski
 3. F-TOURS D.O.O.-Split

 

Predstavljanje ponude roditeljima održat će se u petak 26. siječnja 2018. god. u 18.00 sati u Medicinskoj školi, Šibenik, gdje će tajnim glasovanjem prisutnih roditelja biti izabrana agencija za provedbu maturalne ekskurzije.

 

 

Predsjednica povjerenstva:

Aleksandra Acalin dipl. ing.  


[OPŠIRNIJE]POZIV AGENCIJAMA ZA PREDSTAVLJANJE PONUDE BROJ: 02-20172018
Martina Mikulandra / datum: 22. 1. 2018. 19:29

MEDICINSKA  ŠKOLA, ŠIBENIK

   

KLASA: 130-04/18-01/11

URBROJ:2182/1-12/2-8-18-01

Šibenik,   22.  siječnja 2018.  

 

POZIV AGENCIJAMA ZA PREDSTAVLJANJE PONUDE BROJ:  02-20172018

 

Poštovani,

obavještavamo Vas da će predstavljanje ponuda održati u Medicinskoj školi, Ante Šupuka 29, 22000 Šibenik  dana   26. siječnja 2018. godine   u  18,00 sati. 

U slučaju Vašeg izostanka vašu ponudu će predstaviti voditelj/ica ekskurzije.

Trajanje prezentacije ponude do 15 minuta.

 

 

   Ravnateljica:

                                                                           Aleksandra Acalin, dipl. ing. 

 

 

 

 


[OPŠIRNIJE]POZIV AGENCIJAMA NA PREDSTAVLJANJE PONUDE BROJ: 01-20172018 MEDICINSKA ŠKOLA, ŠIBENIK
Martina Mikulandra / datum: 19. 1. 2018. 12:13

KLASA: 130-04/18-01/10

URBROJ:2182/1-12/2-8-18-01

Šibenik,   19.  siječnja 2018.  

 

Poštovani,

obavještavamo Vas da će predstavljanje ponuda održati u Medicinskoj školi, Ante Šupuka 29, 22000 Šibenik  dana   26. siječnja 2018. godine   u  17,00 sati. 

U slučaju Vašeg izostanka vašu ponudu će predstaviti voditelj/ica ekskurzije.

Trajanje prezentacije ponude do 15 minuta.

 

 

   Ravnateljica:

                                                                          Aleksandra Acalin, dipl. ing.  


[OPŠIRNIJE]IZBOR NAJPOVOLJNIJIH PONUDA AGENCIJA ZA PROVEDBU EKSKURZIJE PUTEVIMA RENESANSE
Martina Mikulandra / datum: 19. 1. 2018. 12:07

 

KLASA: 130-04/18-01/9

URBROJ:2182/1-12/2-8-18-01

Šibenik,   19.  siječnja 2018.  

Na temelju članka 15 st.4. i st. 5.  Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole ( N.N. 67/2014,18/2015 ) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude dana  18. siječnja 2018. godine na svom sastanku  po pozivu 01-20172018  izabralo je  3 najpovoljnije ponude agencija:

 

 1. MAGELLAN D.O.O.- Split
 2. PERLA SVJETSKA PUTOVANJA D.O.O.-Imotski
 3. F-TOURS D.O.O.-Split

 

Predstavljanje ponude roditeljima održat će se u petak 26. siječnja 2018. god. u 17.00 sati u Medicinskoj školi, Šibenik, gdje će tajnim glasovanjem prisutnih roditelja biti izabrana agencija za provedbu maturalne ekskurzije.

 

Predsjednica povjerenstva:

Aleksandra Acalin dipl. ing

 


[OPŠIRNIJE]Raspored vježbi za 3., 4. i 5. A od 18.12.2017. - 27.1.2018.
SNEŽANA ŽAJA / datum: 11. 1. 2018. 15:38

[OPŠIRNIJE]JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
Martina Mikulandra / datum: 29. 12. 2017. 11:27

 

Javni poziv za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke  nastave (školske ekskurzije)

 

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE  NASTAVE  (ŠKOLSKE EKSKURZIJE)  BROJ  02-20172018

 

Povjerenstvo drugih razreda ( 3.B, 3.C. i 4.A.) za školsku godinu 2017/2018 dana 06.prosinca 2017. godine donijelo je odluku o raspisivanju Javnog poziva za odlazak na višednevnu izvanučioničku nastavu (školsku ekskurzija).

 

Ponude se prikupljaju u vremenu:

Od 29.12.2017. do 11.01.2018.

 

Otvaranje ponuda je u Školi,školska  knjižnica 22.01.2018 u 18:00 sati.

 

Pozivamo sve zainteresirane ponuditelje da temeljem priloženih obrazaca dostave svoje ponudu.

 

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom, 0220172018 „Javni poziv –školska ekskurzija-ne otvaraj“  i brojem ponude na adresu:

MEDICINSKA ŠKOLA

ANTE ŠUPUKA 29

22000  ŠIBENIK

 

Rezultati odabira ponuda objavljuje se na internetskim stranicama škole.

 

Predsjednik povjerenstva

ANTONIJA žAJA , bacc. physioth.


[OPŠIRNIJE]JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
Martina Mikulandra / datum: 28. 12. 2017. 11:40

Javni poziv za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke  nastave (školske ekskurzije)

 

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE  NASTAVE  (ŠKOLSKE EKSKURZIJE)  BROJ  01-20172018

 

Povjerenstvo drugih razreda ( 2.A, 2.B. i 2.C.) za školsku godinu 2017/2018 dana 11.prosinca 2017. godine donijelo je odluku o raspisivanju Javnog poziva za odlazak na višednevnu izvanučioničku nastavu (školsku ekskurzija).

 

Ponude se prikupljaju u vremenu:

Od 28.12.2017. do 11.01.2018.

 

Otvaranje ponuda je u Školi, kabinet ravnateljice 18.01.2018 u 13:30 sati.

 

Pozivamo sve zainteresirane ponuditelje da temeljem priloženih obrazaca dostave svoje ponudu.

 

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom, 0120172018 „Javni poziv –školska ekskurzija-ne otvaraj“  i brojem ponude na adresu:

MEDICINSKA ŠKOLA

ANTE ŠUPUKA 29

22000  ŠIBENIK

 

Rezultati odabira ponuda objavljuje se na internetskim stranicama škole.

 

Predsjednik povjerenstva

Lidija Mačukat , bacc. physioth.


[OPŠIRNIJE]Raspored vježbi za Završni rad - medicinska sestra opće njege-medicinski tehničar opće njege
SNEŽANA ŽAJA / datum: 21. 12. 2017. 17:17

U privitku je raspored za Završni rad učenicima 5. A razreda!


[OPŠIRNIJE]Školsko natjecanje za smjer medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege
SNEŽANA ŽAJA / datum: 28. 11. 2017. 22:55

2. veljače 2018. održati će se školsko natjecanje učenika 4.A razreda, smjer medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege.Učenik/ica koji ostvare bodovni prag od 75%, odlaze na državno natjecanje "Schola medica" koje se održava u Zadru od 23. - 25. travnja 2018.

Učenici koji su zainteresirani za natjecanje trebaju se javiti prof. Anti Papku, voditelju školskog natjecanja.

U priloguje etički kodeks i katalog natjecanja!


[OPŠIRNIJE]VREMENIK PISANIH PROVJERA 3. A RAZRED 1.polugodište 2017/18
Martina Mikulandra / datum: 24. 11. 2017. 12:35

[OPŠIRNIJE]Vremenik pismenih provjera za 5.A/1.polugodište 2017./18.
SNEŽANA ŽAJA / datum: 22. 9. 2017. 20:10

[OPŠIRNIJE]Zapisnik sa 40 sjednice Školskog odbora
Martina Mikulandra / datum: 29. 3. 2017. 09:35

[OPŠIRNIJE]POZIV NA 40 SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA
Martina Mikulandra / datum: 9. 3. 2017. 17:37

KLASA: 003-06/17-01/8

URBROJ:2182/1-12/2-8-17-1

Šibenik,   7. ožujka 2017.   

 

PREDMET: Poziv

Pozivate se dana  14. ožujka 2017.  god. (UTORAK)   u  13.15. sati  u Medicinsku  školu, Ante Šupuka bb, na  četrdesetu  (40) sjednicu   Školskog odbora Medicinske  škole.

DNEVNI RED:

Imenovanje člana Povjerenstva za kvalitetu – samovrednovanje
Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta
Pravilnik o radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Razno

 

  Predsjednica Školskog odbora:                              

                                                                        Snežana Žaja, bacc.med.tech.

Dostaviti:

 

Anita Donđivić, prof.  
Snežana Žaja, bacc. med. techn.
Gorana Radić Jelovčić, prof.
Nelka Tomić, dr. med.
Anka Aleksić Shihabi, dr. med.
Dragan Mrković, dipl. inž.
Stella Rak, dr. med.
Oglasna ploča Škole

Prilozi:

Zapisnik sa 39. sjednice Š.O.
 Pravilnik o radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Izmjene i dopune Statuta - prijedlog


[OPŠIRNIJE]POZIV NA 39 SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA
Martina Mikulandra / datum: 26. 1. 2017. 16:06

[OPŠIRNIJE]PRIPREMA ZA NASTAVNI SAT GOO
BISERKA ŠKUGOR / datum: 14. 12. 2016. 18:32

[OPŠIRNIJE]PLAN NABAVE 2017.
Martina Mikulandra / datum: 17. 11. 2016. 14:22

Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/2008; 86/2009: 92/2010; 105/2010:90/2011, 16/2012; 86/2012; 94/2013; 152/2014) i članka 62. Statuta, na prijedlog ravnateljice Aleksandre Acalin,  dipl. inž.  dana 28. listopada 2016. godine Školski odbor Medicinske škole iz Šibenika

 

D O N I O

je  Plan nabave za 2017. godinu. 

Predsjednca Školskog odbora:

                                                                                              Snežana  Žaja, bacc.med.techn.


[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST ZA SJEDNICU NASTAVNIČKOG VIJEĆA
BISERKA ŠKUGOR / datum: 26. 10. 2016. 09:14

[OPŠIRNIJE]POZIV NA 30. SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA
Martina Mikulandra / datum: 28. 6. 2016. 12:49

[OPŠIRNIJE]POZIV NA 27 SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA
Martina Mikulandra / datum: 21. 4. 2016. 18:14

[OPŠIRNIJE]POZIV AGENCIJAMA NA PREDSTAVLJANJE PONUDE BROJ: 01-20152016
Martina Mikulandra / datum: 12. 1. 2016. 17:57

MEDICINSKA  ŠKOLA, ŠIBENIK

   

KLASA: 130-04/16-01/01

URBROJ:2182/1-12/2-8-16

Šibenik,   12.  siječnja 2016.  

         Kraljica mira, Zagreb
         F-tours, Split
         Eridan, Kaštel Stari 

 

POZIV AGENCIJAMA ZA PREDSTAVLJANJE PONUDE BROJ:  01-20152016

 

Poštovani,

obavještavamo Vas da će predstavljanje ponuda održati u Medicinskoj školi, Ante Šupuka bb, 22000 Šibenik dana   15. siječnja 2016. godine   u  18.30.  sati. 

U slučaju Vašeg izostanka vašu ponudu će predstaviti voditelj/ica ekskurzije.

Trajanje prezentacije ponude do 10 minuta.

 

Ravnateljica:

Ankica  Lambaša – Spahija, dipl.inž.

 


[OPŠIRNIJE]IZBOR NAJPOVOLJNIJIH PONUDA AGENCIJA ZA PROVEDBU MATURALNE EKSKURZIJE
Martina Mikulandra / datum: 12. 1. 2016. 17:49

Na temelju članka 15 st.4. i st. 5.  Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole ( N.N. 67/2014) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude dana  11. siječnja 2016. godine na svom sastanku  tajnim glasovanjem  po pozivu 01-20152016 izabralo je  3 najpovoljnije ponude agencija:

F-Tours putovanja – Split.
Kraljica mira – Zagreb
Eridan – Kaštel Stari

Predstavljanje ponude roditeljima održat će se u petak 15. siječnja 2016. god. u 18.30 sati u Medicinskoj školi, Šibenik, gdje će tajnim glasovanjem prisutnih roditelja biti izabrana agencija za provedbu maturalne ekskurzije.

Predsjednica povjerenstva:

Aleksandra Acalin


[OPŠIRNIJE]JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
Martina Mikulandra / datum: 16. 12. 2015. 18:19

 

Javni poziv
za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave
( školske ekskurzije) broj 01-20152016

Povjerenstvo trećeg razreda ( 3 C i 3B) i četvrtog (4 A i 4D ) razreda za školsku godinu 2015./16. Dana  15 . prosinca  2015. donijelo je odluku o raspisivanju Javnog poziva za odlazak na višednevnu izvanučioničku nastavu ( školska ekskurzija).

Ponude se prikupljaju  u u vremenu :

Od 0 17.12.2015  do  30.12.2015.

Otvaranje ponuda je u Školi, kabinet ravnateljice   11.siječnja 2016. Godine u 13:15sati.

Pozivamo sve zainteresirane ponuditelje da temeljem priloženih obrazaca dostave svoju ponudu.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „ Javni poziv-školska ekskurzija -ne otvaraj“ i brojem ponude na adresu

MEDICINSKA ŠKOLA

ANTE ŠUPUKA BB

22000 ŠIBENIK

Rezultati odabira ponuda objavljuje se na internetskim stranicama Škole

                                                                                                                                                                                                      Predsjednik Povjerenstva


[OPŠIRNIJE]ŠKOLSKI KURIKULUM 2015./2016. ŠKOLSKA GODINA
Martina Mikulandra / datum: 2. 12. 2015. 14:28

[OPŠIRNIJE]Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelanosti u Medicinskoj školi
Martina Mikulandra / datum: 1. 12. 2015. 19:27

[OPŠIRNIJE]KUĆNI RED
Martina Mikulandra / datum: 1. 12. 2015. 19:26

[OPŠIRNIJE]Traži se dvorana za maturalni ples i bend!
ANDRIJA KONCANI / datum: 14. 10. 2015. 11:51

Odbor za organizaciju maturalnog plesa Medicinske škole Šibenik, je na sastanku održanom 16.rujna 2015.g. odlučilo da će se maturalni ples održati u siječnju 2016 godine. Tim se povodom traži:

1) Dvorana za maturalni ples (s oko 220 mjesta),

2) Glazbena grupa koja će svirati tu večer.

Mole se svi zainteresirani da se jave u Medicinsku školu.

Odbor za organizaciju maturalnog plesa Medicinske škole


[OPŠIRNIJE]GODIŠNJI PLAN I PROGRAMA RADA ŠKOLE ZA 2015./2016. ŠKOLSKU GODINU
Martina Mikulandra / datum: 5. 10. 2015. 17:09

[OPŠIRNIJE]POZIV NA 22. SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA
Martina Mikulandra / datum: 21. 9. 2015. 17:16

[OPŠIRNIJE]Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2015./2016. - Idemo u srednju!
Martina Mikulandra / datum: 9. 6. 2015. 12:43

[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA
Martina Mikulandra / datum: 27. 4. 2015. 11:16

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. 87/2008; 86/2009; 92/2010; 90/2011; 16/2012; 86/2012; 94/2013; 152/14)  Medicinska škola objavljuje natječaj za popunu radnog mjesta.

Natječaj pogledajte u opširnije.


[OPŠIRNIJE]PROVEDBA JAVNOG POZIVA
Martina Mikulandra / datum: 9. 3. 2015. 17:57

Na temelju članka 15 st.5. i st. 7.  Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole ( N.N. 67/2014) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude dana  9. ožujka 2015. godine na svom sastanku  tajnim glasovanjem  po pozivu 02-20142015  izabralo je ponudu agencije  F-Tours putovanja – Split.

Predsjednica povjerenstva:

Aleksandra Acalin

Ravnateljica:

Ankica Lambaša Spahija, dipl.ing.


[OPŠIRNIJE]JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
Martina Mikulandra / datum: 23. 2. 2015. 18:04

Javni poziv za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  (školske ekskurzije)

 

Javni poziv
za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave
( školske ekskurzije) broj 02-20142015

Povjerenstvo drugih razreda ( 2.A, 2.B. i 2.C ) za školsku godinu 2014./15. dana  23. veljače 2015. donijelo je odluku o raspisivanju Javnog poziva za odlazak na višednevnu izvanučioničku nastavu ( školska ekskurzija).

Ponude se prikupljaju  u u vremenu :

Od  24.02. 2015.  do  04.03.2015.

Otvaranje ponuda je u Školi, kabinet ravnateljice   09. 03. 2015.  u  16.00.  sati.

Pozivamo sve zainteresirane ponuditelje da temeljem priloženih obrazaca dostave svoju ponudu.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom ,  Javni poziv-školska ekskurzija -ne otvaraj“ i brojem ponude na adresu

MEDICINSKA ŠKOLA

ANTE ŠUPUKA BB

22000 ŠIBENIK

Rezultati odabira ponuda objavljuje se na internetskim stranicama Škole

                                                                                                                                                                                                       Predsjednik Povjerenstva

                                                                                 Aleksandra Acalin, dipl.ing. 


[OPŠIRNIJE]FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2014. GODINU
Martina Mikulandra / datum: 9. 2. 2015. 17:57

[OPŠIRNIJE]ŠKOLSKI KURIKULUM ZA 2014./2015. ŠK.GOD.
Martina Mikulandra / datum: 21. 10. 2014. 15:31

[OPŠIRNIJE]GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ŠKOLE ZA 2014./2015. ŠK.GOD.
Martina Mikulandra / datum: 21. 10. 2014. 15:26

[OPŠIRNIJE]Poziv na sjednicu Školskog odbora
Martina Mikulandra / datum: 21. 10. 2013. 17:51

[OPŠIRNIJE]ŠKOLSKI KURIKULUM 2012./2013.
Martina Mikulandra / datum: 28. 6. 2013. 12:25

[OPŠIRNIJE]IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA
Martina Mikulandra / datum: 27. 2. 2013. 18:28

[OPŠIRNIJE]VREMENIK PISANIH PROVJERA
BISERKA ŠKUGOR / datum: 2. 11. 2012. 09:26

[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST O POČETKU NOVE ŠKOLSKE GODINE
BISERKA ŠKUGOR / datum: 30. 8. 2012. 10:43

U ponedjeljak 03. rujna 2012. godine s početkom u 8.00 sati održat će se dva sata razrednika i upisi učenika u novu školsku godinu:

Na upise je potrebno donijeti:

- svjedodžbu prethodnog razreda

- potvrdu o obavljenoj strukovnoj praksi

- dnevnik prakse

- kopiju uplatnice u iznosu od 200,00 kn


[OPŠIRNIJE]Završni rad
IVANA JURKOVIĆ / datum: 22. 4. 2012. 11:52

Dragi maturanti, bliži se kraj;)

Uhvatite se završnih radova i dovedite ih do savršenstva;))

Pratite rokove!

 


[OPŠIRNIJE]KATALOG INFORMACIJA
Martina Mikulandra / datum: 16. 2. 2012. 18:31

[OPŠIRNIJE]ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE
Martina Mikulandra / datum: 16. 2. 2012. 18:29

[OPŠIRNIJE]Stručni izlet farmaceuta
IVANA JURKOVIĆ / datum: 25. 1. 2012. 18:52

Stručni izlet 4 b farmaceutskih tehničara u Splityes


[OPŠIRNIJE]Dan "Mimoza"
SNEŽANA ŽAJA / datum: 24. 1. 2012. 14:46

Maturanti naše škole na javnoj tribini u povodu Dana "Mimoza"


[OPŠIRNIJE]Akcija naših maturanata
SNEŽANA ŽAJA / datum: 24. 1. 2012. 14:25

Danas je u našoj školi provedena druga akcija naših maturanata za prikupljanje dobrovoljnih priloga  u korist organizacije maturalmog plesa.


[OPŠIRNIJE]Posjet udruzi Kamenčići
SNEŽANA ŽAJA / datum: 20. 1. 2012. 09:56
Udruga

Posjet Udruzi "Kamečići"