preskoči na sadržaj

Medicinska škola, Šibenik

Login
Tražilica
Kalendar
« Studeni 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji

 

 

Projekt mobilnosti Erasmus+ Srednje medicinske škole pod nazivom Excellence. Every Patient. Every Time.

Aktivnosti vezane uz Excellence. Every Patient. Every Time. projekt možete pratiti i na facebook stranici

https://www.facebook.com/excellence.everypatient.everytime/

excellence.everypatient@gmail.com

 

 

Facebook
 
 
Brojač posjeta
Ispis statistike od 2. 1. 2018.

Ukupno: 50866
Ovaj mjesec: 1711
Ovaj tjedan: 774
Danas: 33
Poveznice

 


 

 

 

 

vijesti
RASPORED KONZULTACIJA NASTAVNIKA
BISERKA ŠKUGOR / datum: 11. 11. 2019. 15:55

[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST ZA 1. DAN NASTAVE U 2019. /2020. ŠKOL. GOD.
BISERKA ŠKUGOR / datum: 2. 9. 2019. 11:11

[OPŠIRNIJE]Natječaj za pomoćnike u nastavi šk. god. 2019./2020.
Martina Mikulandra / datum: 27. 8. 2019. 11:06

[OPŠIRNIJE]IZDAVANJE POTVRDA UČENICIMA ZA VRIJEME GODIŠNJEG ODMORA
Martina Mikulandra / datum: 8. 7. 2019. 12:05

Potvrde učenicima izdavat će se do 19. srpnja 2019. godine od 09:00 - 12:00 sati.

Referada će raditi i 25. srpnja 2019. godine od 09:00 - 12:00 sati.


[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST MATURANTIMA
BISERKA ŠKUGOR / datum: 2. 7. 2019. 11:36

[OPŠIRNIJE]PODJELA SVJEDODŽBI
BISERKA ŠKUGOR / datum: 27. 6. 2019. 16:47

Podjela svjedodžbi učenicima 1.A, 1.B, 1.C, 2.A i 2.B razreda održat će se u ponedjeljak, 1. srpnja 2019. u 9.00 sati . 

Učenici ostalih razreda svjedodžbe će dobiti nakon obavljene strukovne prakse.


[OPŠIRNIJE]RASPORED DOPUNSKOG NASTAVNOG RADA
Martina Mikulandra / datum: 18. 6. 2019. 09:22

RASPORED DOPUSKOG NASTAVNOG RADA ODRŽAT ĆE SE 28.06., 01.07., 02.07., 03.07. I 04.07. PO RASPOREDU

 

FIZIKA

 •      2.A, 2.B, 2.C   od  9.00 – 10.30 SATI
 •      1.A, 1.C  od  10.30 – 12.00 SATI

 

KEMIJA

 •       1.A, 1.C  od 9.00 – 10.30 SATI
 •       2.B   od 10.30 DO 12.00 SATI
 •       2.C   od 12.00 DO 13.30 SATI

 

MATEMATIKA

 •        2.A, 2.B od 10.30 -  12.00 SATI
 •        1.A, 3.B   od 12.00 – 13.30 SATI

BIOKEMIJA

 •        3.B  od 10.30 - 12.00 SATI

LATINSKI

 •        2.C  od 10.30 - 12.00 SATI

[OPŠIRNIJE]Dopunski rad
Aleksandra Acalin / datum: 17. 6. 2019. 19:59

Dopunski rad za učenike počinje 28.6.2019. Raspored održavanja će biti objavljen  sutra na stranicama škole i na oglasnoj ploči u školi.


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ ZA UPIS U PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE 2019/2020 ŠKOLSKA GODINA
Martina Mikulandra / datum: 11. 6. 2019. 19:12

[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA
Martina Mikulandra / datum: 13. 3. 2019. 11:44

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18), Medicinska škola iz Šibenika, Ante Šupuka 29,  zastupana po ravnateljici Aleksandri Acalin, dipl. inž., raspisuje:
 

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa
za radno mjesto

 1. Nastavnik farmaceutske grupe predmeta – 64 n/h tjedno i pripadajuća količina radnog vremena  – tri  izvršitelja na  na neodređeno  puno radno vrijeme

(magistar/magistra farmacie)  

 

PREDEMET

Nastavnih sati

FARMACEUTSKA KEMIJA S FARMAKOLOGIJOM – 3R

8 (2 TEORIJE – 6 VJEŽBI)

FARMACEUTSKA KEMIJA S FARMAKOLOGIJOM – 4R

8 (2 TEORIJE – 6 VJEŽBI)

BOTANIKA S FARMAKOGNOZIJOM – 3R

5 (2 TEORIJE -3 VJEŽBI)

BOTANIKA S FARMAKOGNOZIJOM – 4R

5 (2 TEORIJE -3 VJEŽBI)

FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA S KOZMETOLOGIJOM -3R

16 (4 TEORIJE- 12 VJEŽBI)

FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA S KOZMETOLOGIJOM -4 R

15( 3 TEORIJE -12 VŽEŽBI)

INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA LIJEKOVA

6 ( 2 TEORIJE – 4 VJEŽBI)

PRIRODNA LJEKOVITA SREDSTVA

1(TEORIJA)

 

 

UKUPNO

64

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. 87/2008; 86/2009; 92/2010; 105/2010; 90/2011; 16/2012; 86/2012; 94/2013, 152/14; 7/17; 68/18), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu. (N.N. 1/96; 80/99). 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme
 • dokaz o državljanstvu
 • elektronski zapis o radnopravnom statusu
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidtata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i  obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)
 • dokaz o pedagoškim kompetencijama (ako posjeduju)  
 • izjava/suglasnost kandidata da škola smije pribaviti uvjerenje o podacima iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa  sukladno  čl. 14. st. 2. Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji ( Narodne novine br.: 143/12; 105/15;32/17)

Isprave se prilažlu u neovjerenom presliku.

 

U svrhu utvrđivanja vjerodostojnosti dokumentacije, kandidat koji je  izabran u postupku  dostavit  će originalnu ili ovjerenu dokumentaciju  prije  zaključivanja ugovora.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnih zakonskih propisa dužni su se u prijavi pozvati na to pravo te dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojim dokazuju prednost (original ili ovjerena preslika). 


            Kandidat koji  pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja, te dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

             Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz ovog natječaja dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole: Medicinska škola,  22000 Šibenik,  Ante Šupuka 29, s naznakom „Za natječaj“.

Rok za posljedni dan natječaja računa se prema posljednjem objavljenom natječaju.
             Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

            Ovaj natječaj objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  Škole, a  sukladno članku 107. stavku 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18).
            O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

            U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.god., te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe ovog natječaja.

KLASA: 112-01/19-02/6

URBROJ: 2182/1-12/2-8-19-1

U Šibeniku, 12. ožujka 2019.
  
                                                                                                                      Ravnateljica:

Aleksandra Acalin, dipl. inž.

 


[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST ZA SJEDNICU NV veljača
BISERKA ŠKUGOR / datum: 11. 2. 2019. 11:13

[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST UČESNICIMA NATJEČAJA
Martina Mikulandra / datum: 5. 2. 2019. 16:50

KLASA:  112-01/19-02/5

URBROJ: 2182/1-12/2-8-19-1

Šibenik,  5. veljače 2019.

 

UČESNICIMA NATJEČAJA

PREDMET: Obavijest

 

Obavješćujemo vas da su na natječaj,  nakon prethodne suglasnosti Školskog odbora od 30. siječnja 2019. primljeni:

 

Higijena i tehnologija namirnica

 • IVANA JURKOVIĆ, DIPL.INŽ. PREH. TEHNOLOGIJE, DPPO, POLOŽEN STRUČNI ISPIT

Matematika

 • Ines Miliša, magistra edukacije matematike
 •  

S poštovanjem,

Ravnateljica:

Aleksandra Acalin, dipl. inž.


[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST ZA SJEDNICU NV
Martina Mikulandra / datum: 14. 1. 2019. 10:05

KLASA  : 003 – 07/19 – 02

URBROJ: 2182 / 1- 12/2- 8- 19-1

 

PREDMET: OBAVIJEST

 U petak, 18. 01. 2019. u 10.25 sati (veliki odmor) održat će se sjednica Nastavničkog vijeća.

DNEVNI RED:

 1. Dogovor o radu na početku 2 polugodišta
 2. Razno

 

 

                                                       

                                                                     Ravnateljica:

                                                                Aleksandra Acalin, dipl. inž.


[OPŠIRNIJE]ZAKON O UDŽBENICIMA
Martina Mikulandra / datum: 2. 1. 2019. 11:38

[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST UČENICIMA
BISERKA ŠKUGOR / datum: 28. 12. 2018. 20:54

NASTAVA U DRUGOM POLUGODIŠTU POČINJE U PONEDJELJAK, 14. SIJEČNJA 2019. GODINE U JUTARNJOJ SMJENI.


[OPŠIRNIJE]IZBOR NAJPOVOLJNIJIH PONUDA AGENCIJA ZA PROVEDBU ŠKOLSKE EKSKURZIJE
Martina Mikulandra / datum: 13. 12. 2018. 18:17

KLASA: 130-04/18-01/26

URBROJ:2182/1-12/2-8-18-01

Šibenik,   13. prosinca  2018.  

 

Na temelju članka 15 st.4. i st. 5.  Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole ( N.N. 67/2014,18/2015 ) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude dana  11. prosinca 2018. godine na svom sastanku  po pozivu 01-20182019  izabralo je  3 najpovoljnije ponude agencija:

 

 1. IMAGINARIUM D.O.O.
 2. JEROME D.O.O. ( VIP TRAVEL)
 3. F-TOURS D.O.O.

 

Predstavljanje ponude roditeljima održat će se u petak 14. prosinca 2018. god. u 18.20 sati u Medicinskoj školi, Šibenik, gdje će tajnim glasovanjem prisutnih roditelja biti izabrana agencija za provedbu maturalne ekskurzije.

 

 

Predsjednica povjerenstva:

Aleksandra Acalin dipl. ing.  


[OPŠIRNIJE]JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
Martina Mikulandra / datum: 23. 11. 2018. 13:05

 

 

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE  NASTAVE  (ŠKOLSKE EKSKURZIJE)  BROJ  01-20182019

 

Povjerenstvo trećih i četvrtih razreda za školsku godinu 2018/2019 dana 15. studenog 2018. godine donijelo je odluku o raspisivanju Javnog poziva za odlazak na višednevnu izvanučioničku nastavu (školsku ekskurzija).

 

Ponude se prikupljaju u vremenu:

Od 23.11.2018. do 06.12.2018.

 

Otvaranje ponuda biti će u Školi, 11.12.2018 u 18:30 sati.

 

Pozivamo sve zainteresirane ponuditelje da temeljem priloženih obrazaca dostave svoje ponudu.

 

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom, 0120182019 „Javni poziv –školska ekskurzija-ne otvaraj“  i brojem ponude na adresu:

MEDICINSKA ŠKOLA

ANTE ŠUPUKA 29

22000  ŠIBENIK

 

Rezultati odabira ponuda objavljuje se na internetskim stranicama škole.

 

Predsjednik povjerenstva

Marija Briški, bacc.med.teh.


[OPŠIRNIJE]Obavijest o otvorenom javnom savjetovanju
Martina Mikulandra / datum: 16. 11. 2018. 17:51

Poštovana/poštovani,

Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi javno savjetovanje o nacrtu Odluke o donošenju predmetnih kurikuluma i kurikuluma međupredmetnih tema za sve osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj na internetskim stranicama eSavjetovanja.

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 15. studenoga do 15. prosinca 2018. godine, a poveznice na pojedine predmetne teme dostupne su i na stranicama Ministarstva: https://mzo.hr/hr/javno-savjetovanje-o-nacrtu-odluke-o-donosenju-predmetnih-kurikuluma-kurikuluma-medupredmetnih-tema.

Molimo Vas da o navedenom javnom savjetovanju obavijestite Vijeće roditelja Vaše škole i pozovete ih da se uključe u javnu raspravu.

Unaprijed zahvaljujemo!

S poštovanjem

 

Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Donje Svetice 38

10 000 Zagreb

 


[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST ZA SJEDNICU NV
BISERKA ŠKUGOR / datum: 7. 11. 2018. 12:53

[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST ZA SJEDNICU NV
BISERKA ŠKUGOR / datum: 23. 10. 2018. 09:12

[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA
Martina Mikulandra / datum: 11. 10. 2018. 11:38

[OPŠIRNIJE]PRIRUČNIK ZA NASTAVNIKE O ANTIKORUPCIJI
Martina Mikulandra / datum: 27. 9. 2018. 10:12

[OPŠIRNIJE]SJEDNICA NASTAVNIČKOG VIJEĆA
Martina Mikulandra / datum: 24. 9. 2018. 12:27

Sjednica Nastavničkog vijeća Medicinska škole održat će se u petak 28.09.2018. godine u 10:30 sati

 

                                                                     Ravnateljica:

                                                                Aleksandra Acalin, dipl. inž.

                                       

.


[OPŠIRNIJE]PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA BESPLATNE UDŽBENIKE ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVE NJIHOVIH OBITELJI
Martina Mikulandra / datum: 14. 9. 2018. 12:13

Pravilnik je u prilogu.


[OPŠIRNIJE]Popis udzbenika 2018/2019
Martina Mikulandra / datum: 31. 8. 2018. 13:42

[OPŠIRNIJE]Ispostavljanje sufinanciranih pretplatnih i priključnih karata za učenike srednjih škola za rujan 2018.-HŽ Putnički prijevoz d.o.o
Martina Mikulandra / datum: 31. 8. 2018. 13:39

Učenici srednjih škola koji koriste sufinancirani prijevoz vlakom i imaju pametnu karticu iz prethodne školske godine (2017/18.), do izrade novog profila za školsku godinu 2018/19. i prikupljanja potrebne dokumentacije (potvrde školske ustanove), prevozit će se temeljem postojeće pametne kartice do uključivo 16. rujna 2018. godine.

 

Učenici prvih razreda ili učenici koji prvi put koriste prijevoz vlakom do pribavljanja potvrde koju izdaje školska ustanova i ostale dokumentacije za izradu profila pametne kartice, do 16. rujna 2018. prevozit će se bez prijevozne karte. Do 16. rujna pri ulasku u vlak učenici se trebaju javiti vlakopratnom osoblju.

Od 17. rujna 2018. svi učenici trebaju imati novi učenički profil i pripadajuću pretplatnu mjesečnu kartu.

Sufinancirane prijevozne karte za rujan ispostavljat će se za cijeli mjesec.

Ljubazno molimo učenike i roditelje za suradnju i razumijevanje.

 

 


[OPŠIRNIJE]Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2018./2019.
Martina Mikulandra / datum: 31. 8. 2018. 13:37

[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST ZA PRVI DAN NASTAVE U NOVOJ ŠKOLSKOJ GODINI
BISERKA ŠKUGOR / datum: 28. 8. 2018. 10:45

[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST ZA SJEDNICU NV
BISERKA ŠKUGOR / datum: 23. 8. 2018. 09:42

[OPŠIRNIJE]Sjednica Nastavničkog vijeća 20.08.2018.
Aleksandra Acalin / datum: 16. 8. 2018. 10:41

Sjednica Nastavničkog vijeća održat će se 20.08.2018. u 9:30 sati.

 


[OPŠIRNIJE]O B A V I J E ST
Martina Mikulandra / datum: 25. 7. 2018. 09:29

ZA VRIJEME LJETNIH PRAZNIKA ŠKOLA ĆE ZA STRANKE BITI OTVORENA:

 

 

- do 28. srpnja 2018.g.                        od 9.00 do 12.00

- 7. kolovoza 2018.                             od 9.00 do 12.00

-od 20.kolovoza 2018.g.                      radni dani


[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST MATURANTIMA
Martina Mikulandra / datum: 17. 7. 2018. 08:10

U srijedu 18.07.2018.g. u 09,00 h maturanti mogu preuzeti potvrde o položenim ispitima državne mature.

 


[OPŠIRNIJE]Raspored popravnih ispita u jesenskom roku
BISERKA ŠKUGOR / datum: 13. 7. 2018. 10:33

[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST MATURANTIMA
Martina Mikulandra / datum: 12. 7. 2018. 09:42

Dana 12.07. i 13.07 2018.godine od 09,00-10,30 h ispitni koordinator biti će u svom kabinetu kako bi učenici mogli podnijeti prigovor  koji se odnose na moguće nepravilnosti u provedbi ispita državne mature, kao i na same ocjene. 


[OPŠIRNIJE]UPISI U I.RAZRED ZA 2018/2019 ŠKOLSKU GODINU
Martina Mikulandra / datum: 10. 7. 2018. 12:07

UPISI U 1.RAZREDE ZA 2018./2019. ŠKOLSKU GODINU BITI  ĆE OD 16.07. – 19. 7. 2018.god. od 8.00.-14.00. sati

 

Na upise je potrebno donijeti:

- potpisanu upisnicu

- liječničku svjedodžbu sa medicine rada za  medicinske sestre opće njege/medicinski tehničar opće njege, farmaceutski tehničar/ka

- liječničku svjedodžbu /potvrdu obiteljskog liječnika/školske medicine za   fizioterapeutskog tehničara/tehničarku

- potrebnu dokumentaciju za dokazivanje ostvarenih dodatnih bodova 

- potrebnu dokumentaciju kojom se dokazuje direktan upis

- uplata u iznosu od 200,00 kn ( uplatnicu možete podići na porti škole ) 

Uplatnicu za materijalne troškove upisa za 2018./2019.  kao i obavijest o financiranju troškova liječničkih pregleda za I. razred srednje škole u deficitarne programe za medicinske sestre opće njege/medicinski tehničar opće njege možete pogledati u prilogu

 


[OPŠIRNIJE]ODLUKA O UPISU UČENIKA U I.RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2018/2019
Martina Mikulandra / datum: 29. 6. 2018. 12:52

[OPŠIRNIJE]PROVOĐENJE DODATNIH ISPITA I PROVJERA A KOJI UKLJUČUJE ENGLESKI JEZIK (PROVJERA STRANOG JEZIKA,PROVJERA ZNANJA ZA UPIS) ĆE SE ODRŽATI DANA 3.07.2018 GODINE U 10,00h
Martina Mikulandra / datum: 27. 6. 2018. 12:41

[OPŠIRNIJE]RASPORED DOPUNSKOG RADA OD 26.06.2018-02.07.2018
Martina Mikulandra / datum: 26. 6. 2018. 11:29

[OPŠIRNIJE]Obrana Završnog rada za smjer medicinska sestra opće njege.medicinski tehničar opće njege
SNEŽANA ŽAJA / datum: 17. 6. 2018. 19:54

 

 

Raspored obrane Završnog rada, smjer medicinska sestra opće njege-medicinski tehničar opće njege, nalazi se na oglasnoj ploči, u holu Škole (desno od stepenica!)


[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST O FACEBOOK STRANICI POD NAZIVOM MEDICINSKA ŠKOLA ŠIBENIK
Martina Mikulandra / datum: 11. 6. 2018. 18:33

 

Obavještavamo Vas da Facebook stranica pod nazivom Medicinska škola Šibenik nije službena stranica Medicinske škole, Šibenik, Ante Šupuka 29, OIB: 42369583179. Medicinska škola ne snosi odgovornost za podatke objavljene na toj stranici.

Ravnateljica:

Aleksandra Acalin, dipl. inž. 


[OPŠIRNIJE]POSJET POMOĆNIKA MINISTRICE ZNANOSTI I OBRAZOVANJA šIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI ODGAĐA SE ZA 14.06.U 14:00 SATI
Aleksandra Acalin / datum: 8. 6. 2018. 11:44

POSJET POMOĆNIKA MINISTRICE ZNANOSTI I OBRAZOVANJA šIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI ODGAĐA SE ZA 14.06.U 14:00 SATI


[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST O FINANCIRANJU TROŠKOVA LIJEČNIČKIH PREGLEDA ZA UPIS U 1.RAZRED SREDNJE ŠKOLE U DEFICITARNE PROGRAME
Martina Mikulandra / datum: 4. 6. 2018. 11:57

Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Šibenik za predstojeći upis učenika u 1. razred srednje škole školske godine 2018./2019. financirat će troškove liječničkog pregleda pri Medicini rada za  deficitarno zanimanje:

-medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

Obavijest u prilogu.


[OPŠIRNIJE]ODLUKA O UPISU UČENIKA U I.RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2018-2019
Martina Mikulandra / datum: 29. 5. 2018. 16:06

Na temelju članka 22. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017), ministrica znanosti i obrazovanja donosi ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019.

Poveznica:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_47_899.html


[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST MATURANTIMA
Martina Mikulandra / datum: 16. 5. 2018. 16:57

Učenici koji ove školske godine završavaju četvrti/peti razred obaviještavaju se da je rok za odjavu ispita državne mature do 17. svibnja 2018. (uključujući taj dan), a ispitni  koordinator  17.05.2018. biti će u 14,00 h u svom kabinetu.


[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST ZA SJEDNICU NV
BISERKA ŠKUGOR / datum: 20. 4. 2018. 16:58

[OPŠIRNIJE]ZAPISNIK SA OSME (8.) SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA MEDICINSKE ŠKOLE
Martina Mikulandra / datum: 13. 3. 2018. 09:01

[OPŠIRNIJE]VREMENIK PISANIH PROVJERA ZA 3. A RAZRED
MARIJA BRIŠKI / datum: 26. 2. 2018. 11:48

[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST ZA NASTAVNIČKO VIJEĆE
BISERKA ŠKUGOR / datum: 19. 2. 2018. 18:30

[OPŠIRNIJE]POZIV NA OSMU (8) SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA
Martina Mikulandra / datum: 16. 2. 2018. 13:25

[OPŠIRNIJE]ISPISNICA IZ ŠKOLSKE USTANOVE
Martina Mikulandra / datum: 5. 2. 2018. 18:42

[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST MATURANTIMA -PRIJAVA ISPITA DRŽAVNE MATURE
Martina Mikulandra / datum: 2. 2. 2018. 13:16

Dragi maturanti,

 prvu prijavu u sustav (upis korisničke oznake, lozinke i broja mobitela) treba raditi putem računala i pri tome 
upisivati ispravan broj mobitela na način kako je to prikazano pored praznih polja u koja se brojevi trebaju upisati.
Pregled svoje stranice (osobnih podataka i ocjena) treba raditi putem računala.
Ne podržavaju svi „pametni telefoni“ ispravan prikaz vaše stranice u sustavu.
Upozoravamo vas na ozbiljnost prijave ispita državne mature.
Na stranici Postani student i na vašoj stranici upisani su i dostupni uvjeti studijskih programa koje trebaju pažljivo proučiti prije prijave ispita državne mature.
Uvjeti su upisani u sustavu, a prijava studijskih programa je omogućena od 1.veljače 2018. 

 Čitajte i prate naputke koji se nalaze u Priručniku za učenike koji je objavljen na stranici Postani student.

 

Potvrdite svoje ocjene i osobne podatke!

Upišite mail adresu!


[OPŠIRNIJE]PROVEDBA JAVNOG POZIVA
Martina Mikulandra / datum: 29. 1. 2018. 13:41

Na temelju članka 15 st.5. i st. 7.  Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole ( N.N. 67/2014, 18/2015) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude dana  26.siječnja  2018. godine na svom sastanku  tajnim glasovanjem  po pozivu 02-20172018  izabralo je ponudu agencije  F-TOURS D.O.O.-Split

 

 

Predsjednica povjerenstva:

Antonija Žaja, bacc. physioth.

 

Ravnateljica:

Aleksandra Acalin,  dipl.ing.

 


[OPŠIRNIJE]PROVEDBA JAVNOG POZIVA
Martina Mikulandra / datum: 29. 1. 2018. 13:38

 

Na temelju članka 15 st.5. i st. 7.  Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole ( N.N. 67/2014, 18/2015) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude dana  26.siječnja  2018. godine na svom sastanku  tajnim glasovanjem  po pozivu 01-20172018  izabralo je ponudu agencije  MAGELLAN D.O.O.- Split.

 

Predsjednica povjerenstva:

Lidija Mačukat, bacc. physioth.

 

 

Ravnateljica:

Aleksandra Acalin,  dipl.ing.

 


[OPŠIRNIJE]POZIV NA SEDMU (7) SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA
Martina Mikulandra / datum: 24. 1. 2018. 19:39

[OPŠIRNIJE]Roditeljski sastanak_za 3B, 3C i 4A
IVANA JURKOVIĆ / datum: 24. 1. 2018. 10:15

Roditeljski sastanak za roditelje učenika 3B, 3C i 4A (maturalna ekskurzija) održat se u petak 26.siječnja u 18h.


[OPŠIRNIJE]IZBOR NAJPOVOLJNIJIH PONUDA AGENCIJA ZA PROVEDBU ŠKOLSKE EKSKURZIJE
Martina Mikulandra / datum: 22. 1. 2018. 19:31

KLASA: 130-04/18-01/12

URBROJ:2182/1-12/2-8-18-01

Šibenik,   22.  siječnja 2018.  

 

Na temelju članka 15 st.4. i st. 5.  Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole ( N.N. 67/2014,18/2015 ) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude dana  22. siječnja 2018. godine na svom sastanku  po pozivu 02-20172018  izabralo je  3 najpovoljnije ponude agencija:

 

 1. ERIDAN D.O.O.- Kaštel Stari
 2. PERLA SVJETSKA PUTOVANJA D.O.O.-Imotski
 3. F-TOURS D.O.O.-Split

 

Predstavljanje ponude roditeljima održat će se u petak 26. siječnja 2018. god. u 18.00 sati u Medicinskoj školi, Šibenik, gdje će tajnim glasovanjem prisutnih roditelja biti izabrana agencija za provedbu maturalne ekskurzije.

 

 

Predsjednica povjerenstva:

Aleksandra Acalin dipl. ing.  


[OPŠIRNIJE]POZIV AGENCIJAMA ZA PREDSTAVLJANJE PONUDE BROJ: 02-20172018
Martina Mikulandra / datum: 22. 1. 2018. 19:29

MEDICINSKA  ŠKOLA, ŠIBENIK

   

KLASA: 130-04/18-01/11

URBROJ:2182/1-12/2-8-18-01

Šibenik,   22.  siječnja 2018.  

 

POZIV AGENCIJAMA ZA PREDSTAVLJANJE PONUDE BROJ:  02-20172018

 

Poštovani,

obavještavamo Vas da će predstavljanje ponuda održati u Medicinskoj školi, Ante Šupuka 29, 22000 Šibenik  dana   26. siječnja 2018. godine   u  18,00 sati. 

U slučaju Vašeg izostanka vašu ponudu će predstaviti voditelj/ica ekskurzije.

Trajanje prezentacije ponude do 15 minuta.

 

 

   Ravnateljica:

                                                                           Aleksandra Acalin, dipl. ing. 

 

 

 

 


[OPŠIRNIJE]POZIV AGENCIJAMA NA PREDSTAVLJANJE PONUDE BROJ: 01-20172018 MEDICINSKA ŠKOLA, ŠIBENIK
Martina Mikulandra / datum: 19. 1. 2018. 12:13

KLASA: 130-04/18-01/10

URBROJ:2182/1-12/2-8-18-01

Šibenik,   19.  siječnja 2018.  

 

Poštovani,

obavještavamo Vas da će predstavljanje ponuda održati u Medicinskoj školi, Ante Šupuka 29, 22000 Šibenik  dana   26. siječnja 2018. godine   u  17,00 sati. 

U slučaju Vašeg izostanka vašu ponudu će predstaviti voditelj/ica ekskurzije.

Trajanje prezentacije ponude do 15 minuta.

 

 

   Ravnateljica:

                                                                          Aleksandra Acalin, dipl. ing.  


[OPŠIRNIJE]IZBOR NAJPOVOLJNIJIH PONUDA AGENCIJA ZA PROVEDBU EKSKURZIJE PUTEVIMA RENESANSE
Martina Mikulandra / datum: 19. 1. 2018. 12:07

 

KLASA: 130-04/18-01/9

URBROJ:2182/1-12/2-8-18-01

Šibenik,   19.  siječnja 2018.  

Na temelju članka 15 st.4. i st. 5.  Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole ( N.N. 67/2014,18/2015 ) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude dana  18. siječnja 2018. godine na svom sastanku  po pozivu 01-20172018  izabralo je  3 najpovoljnije ponude agencija:

 

 1. MAGELLAN D.O.O.- Split
 2. PERLA SVJETSKA PUTOVANJA D.O.O.-Imotski
 3. F-TOURS D.O.O.-Split

 

Predstavljanje ponude roditeljima održat će se u petak 26. siječnja 2018. god. u 17.00 sati u Medicinskoj školi, Šibenik, gdje će tajnim glasovanjem prisutnih roditelja biti izabrana agencija za provedbu maturalne ekskurzije.

 

Predsjednica povjerenstva:

Aleksandra Acalin dipl. ing

 


[OPŠIRNIJE]Raspored vježbi za 3., 4. i 5. A od 18.12.2017. - 27.1.2018.
SNEŽANA ŽAJA / datum: 11. 1. 2018. 15:38

[OPŠIRNIJE]JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
Martina Mikulandra / datum: 29. 12. 2017. 11:27

 

Javni poziv za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke  nastave (školske ekskurzije)

 

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE  NASTAVE  (ŠKOLSKE EKSKURZIJE)  BROJ  02-20172018

 

Povjerenstvo drugih razreda ( 3.B, 3.C. i 4.A.) za školsku godinu 2017/2018 dana 06.prosinca 2017. godine donijelo je odluku o raspisivanju Javnog poziva za odlazak na višednevnu izvanučioničku nastavu (školsku ekskurzija).

 

Ponude se prikupljaju u vremenu:

Od 29.12.2017. do 11.01.2018.

 

Otvaranje ponuda je u Školi,školska  knjižnica 22.01.2018 u 18:00 sati.

 

Pozivamo sve zainteresirane ponuditelje da temeljem priloženih obrazaca dostave svoje ponudu.

 

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom, 0220172018 „Javni poziv –školska ekskurzija-ne otvaraj“  i brojem ponude na adresu:

MEDICINSKA ŠKOLA

ANTE ŠUPUKA 29

22000  ŠIBENIK

 

Rezultati odabira ponuda objavljuje se na internetskim stranicama škole.

 

Predsjednik povjerenstva

ANTONIJA žAJA , bacc. physioth.


[OPŠIRNIJE]JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
Martina Mikulandra / datum: 28. 12. 2017. 11:40

Javni poziv za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke  nastave (školske ekskurzije)

 

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE  NASTAVE  (ŠKOLSKE EKSKURZIJE)  BROJ  01-20172018

 

Povjerenstvo drugih razreda ( 2.A, 2.B. i 2.C.) za školsku godinu 2017/2018 dana 11.prosinca 2017. godine donijelo je odluku o raspisivanju Javnog poziva za odlazak na višednevnu izvanučioničku nastavu (školsku ekskurzija).

 

Ponude se prikupljaju u vremenu:

Od 28.12.2017. do 11.01.2018.

 

Otvaranje ponuda je u Školi, kabinet ravnateljice 18.01.2018 u 13:30 sati.

 

Pozivamo sve zainteresirane ponuditelje da temeljem priloženih obrazaca dostave svoje ponudu.

 

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom, 0120172018 „Javni poziv –školska ekskurzija-ne otvaraj“  i brojem ponude na adresu:

MEDICINSKA ŠKOLA

ANTE ŠUPUKA 29

22000  ŠIBENIK

 

Rezultati odabira ponuda objavljuje se na internetskim stranicama škole.

 

Predsjednik povjerenstva

Lidija Mačukat , bacc. physioth.


[OPŠIRNIJE]Raspored vježbi za Završni rad - medicinska sestra opće njege-medicinski tehničar opće njege
SNEŽANA ŽAJA / datum: 21. 12. 2017. 17:17

U privitku je raspored za Završni rad učenicima 5. A razreda!


[OPŠIRNIJE]Školsko natjecanje za smjer medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege
SNEŽANA ŽAJA / datum: 28. 11. 2017. 22:55

2. veljače 2018. održati će se školsko natjecanje učenika 4.A razreda, smjer medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege.Učenik/ica koji ostvare bodovni prag od 75%, odlaze na državno natjecanje "Schola medica" koje se održava u Zadru od 23. - 25. travnja 2018.

Učenici koji su zainteresirani za natjecanje trebaju se javiti prof. Anti Papku, voditelju školskog natjecanja.

U priloguje etički kodeks i katalog natjecanja!


[OPŠIRNIJE]VREMENIK PISANIH PROVJERA 3. A RAZRED 1.polugodište 2017/18
Martina Mikulandra / datum: 24. 11. 2017. 12:35

[OPŠIRNIJE]Vremenik pismenih provjera za 5.A/1.polugodište 2017./18.
SNEŽANA ŽAJA / datum: 22. 9. 2017. 20:10

[OPŠIRNIJE]Zapisnik sa 40 sjednice Školskog odbora
Martina Mikulandra / datum: 29. 3. 2017. 09:35

[OPŠIRNIJE]POZIV NA 40 SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA
Martina Mikulandra / datum: 9. 3. 2017. 17:37

KLASA: 003-06/17-01/8

URBROJ:2182/1-12/2-8-17-1

Šibenik,   7. ožujka 2017.   

 

PREDMET: Poziv

Pozivate se dana  14. ožujka 2017.  god. (UTORAK)   u  13.15. sati  u Medicinsku  školu, Ante Šupuka bb, na  četrdesetu  (40) sjednicu   Školskog odbora Medicinske  škole.

DNEVNI RED:

Imenovanje člana Povjerenstva za kvalitetu – samovrednovanje
Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta
Pravilnik o radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Razno

 

  Predsjednica Školskog odbora:                              

                                                                        Snežana Žaja, bacc.med.tech.

Dostaviti:

 

Anita Donđivić, prof.  
Snežana Žaja, bacc. med. techn.
Gorana Radić Jelovčić, prof.
Nelka Tomić, dr. med.
Anka Aleksić Shihabi, dr. med.
Dragan Mrković, dipl. inž.
Stella Rak, dr. med.
Oglasna ploča Škole

Prilozi:

Zapisnik sa 39. sjednice Š.O.
 Pravilnik o radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Izmjene i dopune Statuta - prijedlog


[OPŠIRNIJE]POZIV NA 39 SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA
Martina Mikulandra / datum: 26. 1. 2017. 16:06

[OPŠIRNIJE]PRIPREMA ZA NASTAVNI SAT GOO
BISERKA ŠKUGOR / datum: 14. 12. 2016. 18:32

[OPŠIRNIJE]PLAN NABAVE 2017.
Martina Mikulandra / datum: 17. 11. 2016. 14:22

Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/2008; 86/2009: 92/2010; 105/2010:90/2011, 16/2012; 86/2012; 94/2013; 152/2014) i članka 62. Statuta, na prijedlog ravnateljice Aleksandre Acalin,  dipl. inž.  dana 28. listopada 2016. godine Školski odbor Medicinske škole iz Šibenika

 

D O N I O

je  Plan nabave za 2017. godinu. 

Predsjednca Školskog odbora:

                                                                                              Snežana  Žaja, bacc.med.techn.


[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST ZA SJEDNICU NASTAVNIČKOG VIJEĆA
BISERKA ŠKUGOR / datum: 26. 10. 2016. 09:14

[OPŠIRNIJE]POZIV NA 30. SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA
Martina Mikulandra / datum: 28. 6. 2016. 12:49

[OPŠIRNIJE]POZIV NA 27 SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA
Martina Mikulandra / datum: 21. 4. 2016. 18:14

[OPŠIRNIJE]POZIV AGENCIJAMA NA PREDSTAVLJANJE PONUDE BROJ: 01-20152016
Martina Mikulandra / datum: 12. 1. 2016. 17:57

MEDICINSKA  ŠKOLA, ŠIBENIK

   

KLASA: 130-04/16-01/01

URBROJ:2182/1-12/2-8-16

Šibenik,   12.  siječnja 2016.  

         Kraljica mira, Zagreb
         F-tours, Split
         Eridan, Kaštel Stari 

 

POZIV AGENCIJAMA ZA PREDSTAVLJANJE PONUDE BROJ:  01-20152016

 

Poštovani,

obavještavamo Vas da će predstavljanje ponuda održati u Medicinskoj školi, Ante Šupuka bb, 22000 Šibenik dana   15. siječnja 2016. godine   u  18.30.  sati. 

U slučaju Vašeg izostanka vašu ponudu će predstaviti voditelj/ica ekskurzije.

Trajanje prezentacije ponude do 10 minuta.

 

Ravnateljica:

Ankica  Lambaša – Spahija, dipl.inž.

 


[OPŠIRNIJE]IZBOR NAJPOVOLJNIJIH PONUDA AGENCIJA ZA PROVEDBU MATURALNE EKSKURZIJE
Martina Mikulandra / datum: 12. 1. 2016. 17:49

Na temelju članka 15 st.4. i st. 5.  Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole ( N.N. 67/2014) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude dana  11. siječnja 2016. godine na svom sastanku  tajnim glasovanjem  po pozivu 01-20152016 izabralo je  3 najpovoljnije ponude agencija:

F-Tours putovanja – Split.
Kraljica mira – Zagreb
Eridan – Kaštel Stari

Predstavljanje ponude roditeljima održat će se u petak 15. siječnja 2016. god. u 18.30 sati u Medicinskoj školi, Šibenik, gdje će tajnim glasovanjem prisutnih roditelja biti izabrana agencija za provedbu maturalne ekskurzije.

Predsjednica povjerenstva:

Aleksandra Acalin


[OPŠIRNIJE]JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
Martina Mikulandra / datum: 16. 12. 2015. 18:19

 

Javni poziv
za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave
( školske ekskurzije) broj 01-20152016

Povjerenstvo trećeg razreda ( 3 C i 3B) i četvrtog (4 A i 4D ) razreda za školsku godinu 2015./16. Dana  15 . prosinca  2015. donijelo je odluku o raspisivanju Javnog poziva za odlazak na višednevnu izvanučioničku nastavu ( školska ekskurzija).

Ponude se prikupljaju  u u vremenu :

Od 0 17.12.2015  do  30.12.2015.

Otvaranje ponuda je u Školi, kabinet ravnateljice   11.siječnja 2016. Godine u 13:15sati.

Pozivamo sve zainteresirane ponuditelje da temeljem priloženih obrazaca dostave svoju ponudu.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „ Javni poziv-školska ekskurzija -ne otvaraj“ i brojem ponude na adresu

MEDICINSKA ŠKOLA

ANTE ŠUPUKA BB

22000 ŠIBENIK

Rezultati odabira ponuda objavljuje se na internetskim stranicama Škole

                                                                                                                                                                                                      Predsjednik Povjerenstva


[OPŠIRNIJE]ŠKOLSKI KURIKULUM 2015./2016. ŠKOLSKA GODINA
Martina Mikulandra / datum: 2. 12. 2015. 14:28

[OPŠIRNIJE]Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelanosti u Medicinskoj školi
Martina Mikulandra / datum: 1. 12. 2015. 19:27

[OPŠIRNIJE]KUĆNI RED
Martina Mikulandra / datum: 1. 12. 2015. 19:26

[OPŠIRNIJE]Traži se dvorana za maturalni ples i bend!
ANDRIJA KONCANI / datum: 14. 10. 2015. 11:51

Odbor za organizaciju maturalnog plesa Medicinske škole Šibenik, je na sastanku održanom 16.rujna 2015.g. odlučilo da će se maturalni ples održati u siječnju 2016 godine. Tim se povodom traži:

1) Dvorana za maturalni ples (s oko 220 mjesta),

2) Glazbena grupa koja će svirati tu večer.

Mole se svi zainteresirani da se jave u Medicinsku školu.

Odbor za organizaciju maturalnog plesa Medicinske škole


[OPŠIRNIJE]GODIŠNJI PLAN I PROGRAMA RADA ŠKOLE ZA 2015./2016. ŠKOLSKU GODINU
Martina Mikulandra / datum: 5. 10. 2015. 17:09

[OPŠIRNIJE]POZIV NA 22. SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA
Martina Mikulandra / datum: 21. 9. 2015. 17:16

[OPŠIRNIJE]Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2015./2016. - Idemo u srednju!
Martina Mikulandra / datum: 9. 6. 2015. 12:43

[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA
Martina Mikulandra / datum: 27. 4. 2015. 11:16

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. 87/2008; 86/2009; 92/2010; 90/2011; 16/2012; 86/2012; 94/2013; 152/14)  Medicinska škola objavljuje natječaj za popunu radnog mjesta.

Natječaj pogledajte u opširnije.


[OPŠIRNIJE]PROVEDBA JAVNOG POZIVA
Martina Mikulandra / datum: 9. 3. 2015. 17:57

Na temelju članka 15 st.5. i st. 7.  Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole ( N.N. 67/2014) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude dana  9. ožujka 2015. godine na svom sastanku  tajnim glasovanjem  po pozivu 02-20142015  izabralo je ponudu agencije  F-Tours putovanja – Split.

Predsjednica povjerenstva:

Aleksandra Acalin

Ravnateljica:

Ankica Lambaša Spahija, dipl.ing.


[OPŠIRNIJE]JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
Martina Mikulandra / datum: 23. 2. 2015. 18:04

Javni poziv za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  (školske ekskurzije)

 

Javni poziv
za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave
( školske ekskurzije) broj 02-20142015

Povjerenstvo drugih razreda ( 2.A, 2.B. i 2.C ) za školsku godinu 2014./15. dana  23. veljače 2015. donijelo je odluku o raspisivanju Javnog poziva za odlazak na višednevnu izvanučioničku nastavu ( školska ekskurzija).

Ponude se prikupljaju  u u vremenu :

Od  24.02. 2015.  do  04.03.2015.

Otvaranje ponuda je u Školi, kabinet ravnateljice   09. 03. 2015.  u  16.00.  sati.

Pozivamo sve zainteresirane ponuditelje da temeljem priloženih obrazaca dostave svoju ponudu.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom ,  Javni poziv-školska ekskurzija -ne otvaraj“ i brojem ponude na adresu

MEDICINSKA ŠKOLA

ANTE ŠUPUKA BB

22000 ŠIBENIK

Rezultati odabira ponuda objavljuje se na internetskim stranicama Škole

                                                                                                                                                                                                       Predsjednik Povjerenstva

                                                                                 Aleksandra Acalin, dipl.ing. 


[OPŠIRNIJE]FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2014. GODINU
Martina Mikulandra / datum: 9. 2. 2015. 17:57

[OPŠIRNIJE]ŠKOLSKI KURIKULUM ZA 2014./2015. ŠK.GOD.
Martina Mikulandra / datum: 21. 10. 2014. 15:31

[OPŠIRNIJE]GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ŠKOLE ZA 2014./2015. ŠK.GOD.
Martina Mikulandra / datum: 21. 10. 2014. 15:26

[OPŠIRNIJE]Poziv na sjednicu Školskog odbora
Martina Mikulandra / datum: 21. 10. 2013. 17:51

[OPŠIRNIJE]ŠKOLSKI KURIKULUM 2012./2013.
Martina Mikulandra / datum: 28. 6. 2013. 12:25

[OPŠIRNIJE]IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA
Martina Mikulandra / datum: 27. 2. 2013. 18:28

[OPŠIRNIJE]VREMENIK PISANIH PROVJERA
BISERKA ŠKUGOR / datum: 2. 11. 2012. 09:26

[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST O POČETKU NOVE ŠKOLSKE GODINE
BISERKA ŠKUGOR / datum: 30. 8. 2012. 10:43

U ponedjeljak 03. rujna 2012. godine s početkom u 8.00 sati održat će se dva sata razrednika i upisi učenika u novu školsku godinu:

Na upise je potrebno donijeti:

- svjedodžbu prethodnog razreda

- potvrdu o obavljenoj strukovnoj praksi

- dnevnik prakse

- kopiju uplatnice u iznosu od 200,00 kn


[OPŠIRNIJE]Završni rad
IVANA JURKOVIĆ / datum: 22. 4. 2012. 11:52

Dragi maturanti, bliži se kraj;)

Uhvatite se završnih radova i dovedite ih do savršenstva;))

Pratite rokove!

 


[OPŠIRNIJE]KATALOG INFORMACIJA
Martina Mikulandra / datum: 16. 2. 2012. 18:31

[OPŠIRNIJE]ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE
Martina Mikulandra / datum: 16. 2. 2012. 18:29

[OPŠIRNIJE]Stručni izlet farmaceuta
IVANA JURKOVIĆ / datum: 25. 1. 2012. 18:52

Stručni izlet 4 b farmaceutskih tehničara u Splityes


[OPŠIRNIJE]Dan "Mimoza"
SNEŽANA ŽAJA / datum: 24. 1. 2012. 14:46

Maturanti naše škole na javnoj tribini u povodu Dana "Mimoza"


[OPŠIRNIJE]Akcija naših maturanata
SNEŽANA ŽAJA / datum: 24. 1. 2012. 14:25

Danas je u našoj školi provedena druga akcija naših maturanata za prikupljanje dobrovoljnih priloga  u korist organizacije maturalmog plesa.


[OPŠIRNIJE]Posjet udruzi Kamenčići
SNEŽANA ŽAJA / datum: 20. 1. 2012. 09:56
Udruga

Posjet Udruzi "Kamečići"


[OPŠIRNIJE]Sveti Nikola- vijest s malim zakašnjenjem
IVANA JURKOVIĆ / datum: 13. 1. 2012. 13:25

Izrada i prodaja ukrasnih šiba za Sv. Nikolu!!!yes


[OPŠIRNIJE]Božić u našoj školi
IVANA JURKOVIĆ / datum: 13. 1. 2012. 13:18

Božić u našoj školismiley


[OPŠIRNIJE]Stručni izlet u RIJEKU
IVANA JURKOVIĆ / datum: 13. 1. 2012. 13:08

Stručni izlet u Jadran Galenski laboratorij u sklopu vježbi iz predmeta "Industrijska proizvodnja lijekova"

 


[OPŠIRNIJE]DAN BORBE PROTIV AIDS-A
MARIJA BRIŠKI / datum: 14. 12. 2011. 12:29

U četvrtak 1.12. 2011. u prostorijama Crvenog Križa učenici naše škole su prisustvovali predavanju o AIDS-u. Predavanje održala dr. Ljubica Kronja iz Zavoda za javno zdravstvo. Predavanje je odražno povodom obilježavanja Dana borbe protiv AIDS-a.


[OPŠIRNIJE]Pomocija naših nastavnika
ANKICA LAMBAŠA SPAHIJA / datum: 12. 12. 2011. 17:21
25.11.2011.

Promocija naših nastavnika u zvanja mentor / savjetnik


[OPŠIRNIJE]ŠKOLSKI KURIKULUM ŠK. GOD. 2011./2012.
Martina Mikulandra / datum: 15. 9. 2011. 18:08

[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju